Show simple item record

dc.contributor.authorOen, Vibeke Dale
dc.contributor.authorSvihus, Jeanett Hansen
dc.contributor.authorSolberg, Sara Helene Røyland
dc.date.accessioned2021-05-31T06:22:06Z
dc.date.issued2021-04-14
dc.date.submitted2021-05-28T22:01:03Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2756946
dc.description.abstractDette er et kvalitativt studie med semistrukturert intervju som metode, der hensikten har vært å se på hvilken opplevelse ledere i private virksomheter har av møtet med Covid-19 pandemien. Resultatene viser at lederne i studien viser til at pandemien har vært en krise, som ble opplevd som en trussel. Det har vært en utfordrende tid for naive virksomheter, da lederne i liten grad var forberedt. Situasjonen har vært preget av stor grad av krav i form av usikkerhet, høy tvetydighet og mye endringer, som har blitt bufret i form av at lederne har hatt en rolle til å skape kontroll ved å gi trygghet, mening, sammenheng og støtte. Ikke minst var den relasjonelle og følelsesmessige støtten fra ledere til medarbeidere et gjennomgående og omfattende tema, som kan oppfattes som meningsskapende i sammenhengen, der de ansatte har vist seg å være viktigere enn den økonomiske vinningen i virksomhetene. Videre har også studiet vist et sterkt samhold både internt i virksomhetene og på tvers av datterselskaper, og tilnærmet ingen konflikter. Funn viser at lederne har tilpasset seg utfordringene pandemien har medført, og vist resiliens. Ettersom studiet er kvalitativt og kun basert på elleve deltakere, krever det ytterligere forskning for å kunne si noe om generaliserbarhet og overføringsverdi. Til nå har det vært lite tilgjengelige studier på ledelse under pandemi i private virksomheter, og er på denne måten et unikt fundament for videre forskning på området. Imidlertid er det først etter pandemien er over at vi vil se den langsiktige læringen.
dc.description.abstractRepresenting a qualitative study, with a semi structured interview as chosen method, this study aims to investigate leaders' experiences in meeting the Covid-19 pandemic in private organizations. The results show that the leaders included have experienced the pandemic as a crisis and as a threat. It has been challenging times for naïve organizations, as the leaders in general were not prepared. The situation is characterized by the leaders as very uncertain, highly ambiguous and everchanging, by which the leaders describe their role as creating safety, meaning, coherence and support, hence buffering. The relational and emotional support from leaders to followers is a repeating theme and can be perceived as meaning making in this context, where the followers are described by the leaders as more important than financial gain. Further, the study also revealed a strong sense of cohesion both internally and across subsidiaries of the organizations. The findings, therefore, show leaders adjusted the challenges brought on by the pandemic, hence showing resilience. Being a qualitative study based on eleven participants, further research is required for the results to be generalized and transferred to the population. Few studies on leadership in private organizations have been available yet, making this a unique fundament for further research on this topic. However, as the pandemic is still ongoing, it is not before after the pandemic we will see the full consequences, and full learning is available.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectsamhold
dc.subjectledelse
dc.subjectstøtte
dc.subjectkontekst
dc.subjectkrise
dc.subjectnaive organisasjoner
dc.titleLedelse i private virksomheter under pandemi. Ledere ber ikke om medvind. De lærer seg å seile.
dc.title.alternativeLeaders i private businesses during pandemic. Leaders don´t ask for tailwinds. They learn how to sail.
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-05-28T22:01:03Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi
dc.description.localcodeMAPSYK345
dc.description.localcodeMAPS-PSYK
dc.subject.nus736999
fs.subjectcodeMAPSYK345
fs.unitcode17-35-0
dc.date.embargoenddate2022-04-10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record