Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDahl, Christine
dc.contributor.authorBjerga, Marie
dc.date.accessioned2021-06-22T07:05:16Z
dc.date.available2021-06-22T07:05:16Z
dc.date.issued2021-05-14
dc.date.submitted2021-06-21T22:00:27Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2760522
dc.description.abstractDet høye endringstempoet som kjennetegner arbeidsmarkedet i dag, har vist seg å kunne være belastende for de ansatte. Hensikten med denne studien var å undersøke sammenhengen mellom erfarte problemer med endring og de individuelle utfallene jobbengasjement og behov for restitusjon. I tillegg ønsket vi i studien å undersøke om et psykososialt sikkerhetsklima (PSC) modererte disse sammenhengene. Studiens overordnede teoretiske rammeverk er jobbkrav-ressurs-teorien, der erfarte problemer med endring blir ansett som et hindrende jobbkrav. Resultatene fra flernivåanalysene støttet antakelsen om at erfarte problemer med endring har en negativ sammenheng med ansattes jobbengasjement, samt en positiv sammenheng med ansattes NFR. Videre viste resultatene at sammenhengen mellom erfarte problemer med endring og utfallene jobbengasjement og NFR ikke modereres av PSC. Resultatene støttet dermed ikke antakelsen om at PSC reduserer den negative sammenhengen mellom erfarte problemer med endring og jobbengasjement, samt den positive sammenhengen mellom erfarte problemer med endring og NFR. Nøkkelord: problemer med organisasjonsendring, psykososialt sikkerhetsklima, jobbengasjement, behov for restitusjon, flernivådesign
dc.description.abstractThe high pace of change that characterizes the labor market today has proven to be a liability for the employees involved. The purpose of this study was to investigate the relationship between experienced problems with change and the individual outcomes work engagement and need for recovery (NFR). In addition, we wanted to find out whether a psychosocial safety climate (PSC) moderated these relationships. The study's overall theoretical framework is the job demands-resources theory, where experienced problems with change are considered a hindrance demand. The results from the multi-level analyzes supported the assumption that experienced problems with change have a negative relationship with the employees’ work engagement, as well as a positive relationship with employees’ NFR. Furthermore, the results showed that the relationships between experienced problems with change and the individual outcomes work engagement and NFR were not moderated by PSC. That is, the results did not support the assumption that PSC reduces the negative relationship between experienced problems with change and work engagement, as well as the positive relationship between experienced problems with change and NFR. Keywords: problems with organizational change, psychosocial safety climate, work engagement, need for recovery, multilevel modeling
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleSammenhengen mellom erfarte problemer med endring og de individuelle utfallene jobbengasjement og behov for restitusjon: Psykososialt sikkerhetsklima som mulig moderator. En kvantitativ flernivåstudie
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-06-21T22:00:27Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi
dc.description.localcodeMAPSYK345
dc.description.localcodeMAPS-PSYK
dc.subject.nus736999
fs.subjectcodeMAPSYK345
fs.unitcode17-35-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel