Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMathisen, Emma Louise Fon
dc.date.accessioned2021-06-23T00:05:26Z
dc.date.available2021-06-23T00:05:26Z
dc.date.issued2021-06-01
dc.date.submitted2021-06-22T22:00:26Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2760723
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven har vært å undersøke hvordan unge mennesker i Norge og USA reflekterer rundt overvåking og personvern i bruken av smarthøyttalere. De populære enhetene med en alltid-lyttende mikrofon har tidligere blitt kritisert for å være en trussel mot personvernet, og en måte for store selskaper å samle inn enorme mengder data fra sine forbrukere. Derfor har jeg i min masteroppgave undersøkt forbrukeres bevissthet rundt kommersiell overvåking, og deres syn på personvern. Jeg har valgt å gjøre en komparativ studie med både norske og amerikanske informanter. Dette vil kunne kartlegge om forbrukere av samme teknologi forhandler om sine persondata med samme bevissthet, på tvers av kultur. De to ledende aktørene innen smarthøyttalere, Google og Amazon, dominerer hvert sitt marked. Amazon dominerer det amerikanske markedet, og Google dominerer det norske. Gjennom 11 kvalitative intervjuer har jeg fått en forståelse av hvordan norske og amerikanske forbrukere reflekterer rundt eget personvern og overvåkingskapitalisme, og hvordan de håndterer sine bekymringer omkring dette i praksis. Resultatene viser at de norske informantene i større grad har en kritisk holdning til informasjonsinnhenting og målrettet reklame i bruken av smarthøyttalere, sammenliknet med de amerikanske. I tillegg er de norske informantene bevisste på hvilken stemme de ønsker at smarthøyttalerens assistent skal ha. De norske informantene foretrekker en assistent med kvinnelig stemme, og dette er basert på trygghet av kvinner, og stereotypiske kjønnsroller av menn. Valget rundt assistentens stemme er ikke vektlagt hos de amerikanske informantene, og de har et generelt mer avslappet forhold til bruken av smarthøyttalere. Til tross for at det er de norske informantene som i størst grad reflekterer rundt personvern og overvåking i bruken av smarthøyttalere, ser det ut til å være en manglende forståelse for kommersiell overvåking, både hos de norske og amerikanske informantene. Personvern er noe som blir ansett som viktig av de fleste, men de færreste tar aktive grep for å beskytte personlig informasjon.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.title«Hei, Google! Overvåker du meg?»
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-06-22T22:00:26Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i medier og kommunikasjon
dc.description.localcodeMEVI350
dc.description.localcodeMASV-MEVI
dc.subject.nus735116
fs.subjectcodeMEVI350
fs.unitcode15-17-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel