Show simple item record

dc.contributor.authorFranck, May-Helene Gram
dc.date.accessioned2021-06-24T00:09:21Z
dc.date.available2021-06-24T00:09:21Z
dc.date.issued2021-06-15
dc.date.submitted2021-06-23T22:00:34Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2760954
dc.description.abstractDenne studien undersøker samspillet mellom nyhetsbruk og syn på klimaendringer. Medias rolle når det kommer til klimadebatten er gjenstand for stor interesse, og har utviklet seg til et stort og spennende forskningsfelt. Det meste av forskingen har sett på hvordan mediene rapporterer om klimaendringene i nyheten, og da særlig på hvordan aviser dekker dette temaet. Det har ikke vært så mye fokus på hvordan nyhetsbruk eventuelt kan påvirke folks holdninger til klima. Videre ser man at mye av forskingen av medias rolle i klimadebatten er etnosentrisk, dette til tross for at klimaendringer er et globalt problem, som krever globale løsninger. Komparative studier er nødvendig for å forstå mer av diskursen rundt klimaendringer. Målet med denne studiene er å gjøre nettopp dette – se på hvordan nyhetsbruk påvirker folks syn på hvor alvorlig klimaendringene er i en komparativ analyse av 10 europeiske land. For å forstå hvordan dette samspillet mellom nyhetsbruk og klimaendringer fungerer, har jeg sett på om mengenden nyheter man konsumerer har en statistisk effekt på folks syn på klimaendringer, og jeg har sett på om hovedkilden til nyheter har en statistisk effekt på folks syn på klimaendringer. Jeg har også sett på om disse effekten varierer mellom 10 europeiske land. Funnen viser at det er noen hovedkilder som har mer å si enn andre, og da særlig TV-nyheter og sosiale media. Videre ser man også at det ikke er noen tydelige mønstre på tvers av landene, og at noen hovedkilder skiller seg mer ut i noen land enn i andre.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectnyheter
dc.subjectklimaendringer
dc.subjectkomparativ
dc.titleNyhetenes rolle i klimadebatten
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-06-23T22:00:34Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i medier og kommunikasjon
dc.description.localcodeMEVI350
dc.description.localcodeMASV-MEVI
dc.subject.nus735116
fs.subjectcodeMEVI350
fs.unitcode15-17-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record