Show simple item record

dc.contributor.authorHåland, Martine
dc.date.accessioned2021-06-30T23:54:22Z
dc.date.available2021-06-30T23:54:22Z
dc.date.issued2021-06-15
dc.date.submitted2021-06-30T22:00:35Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2762634
dc.description.abstractDette masterprosjektet undersøker kvinnelige sjeldenkonsumenter av tradisjonelle nyhetsmedier. Nyere mediebruksforsking viser at unge, og oftere kvinner, i dag er blant de som konsumerer minst nyheter, og dermed kan regnes som sjeldenkonsumenter. Tidligere har de som konsumerer lite nyheter blitt sett på som et demokratisk problem, ettersom forsking har sett sammenhenger mellom nyhetslesing, politisk kunnskap og politisk deltakelse. I dag ser man imidlertid tendenser til at flere konsumerer nyheter gjennom alternative kilder, og særlig blant de unge har sosiale medier vokst frem som en attraktiv plattform for nyhetsdeling og nyhetslesing. Ved å nytte kvalitativ metode undersøker denne oppgaven årsaker til at unge kvinner ikke oppsøker tradisjonelle nyhetsmedier, hvordan de nytter sosiale medier som en alternativ kilde til nyheter, samt hvordan deres nyhetslesing kan ses i sammenheng med deres samfunnsengasjement. Det empiriske grunnlaget i undersøkelsen dannes av intervjuer med elleve kvinner i alderen 20-27 år, som er rekruttert med utgangspunkt i at de sjelden oppsøker tradisjonelle nyhetsmedier og i stor grad opplever å få dekket sitt nyhetsbehov gjennom sosiale medier. Funnene i denne undersøkelsen viser at sjeldenkonsum er et komplekst fenomen noe som blant annet kommer til syne i informantenes aktive og passive forklaringer til eget sjeldenkonsum. Samtidig viser funnene at sjeldenkonsumenter til tross for å ikke oppsøke tradisjonelle nyhetsmedier, likevel kan få med seg en god del nyheter gjennom sosiale medier som alternativ nyhetskilde, og utøve et samfunnsengasjement som i hovedsak utspiller seg i det hverdagslige.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleKvinnelige sjeldenkonsumenter av tradisjonelle nyhetsmedier - En kvalitativ studie av årsaker, alternativ og samfunnsengasjement
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-06-30T22:00:35Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i medier og kommunikasjon
dc.description.localcodeMEVI350
dc.description.localcodeMASV-MEVI
dc.subject.nus735116
fs.subjectcodeMEVI350
fs.unitcode15-17-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record