Show simple item record

dc.contributor.authorGudmundsdottir, Vigdis Eva
dc.date.accessioned2021-07-02T06:51:54Z
dc.date.issued2021-06-02
dc.date.submitted2021-07-01T22:00:31Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2762988
dc.descriptionPostponed access: the file will be accessible after 2022-06-02
dc.description.abstractUtbrenthet er, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO), definert som et "yrkesfenomen" som følge av langvarig stress på arbeidsplassen som ikke har blitt håndtert på en vellykket måte. Forskning indikerer at sykepleiere er utsatt for ulike yrkesmessige faktorer, som for eksempel høy arbeidsbelastning og dårlig bemanning, som øker risikoen for å oppleve utbrenthet. Tidligere studier om sykepleiere og utbrenthet fokuserer hovedsakelig på årsaker og konsekvenser av utbrenthet blant sykepleiere og det har vært lite fokus på hvilke faktorer fremmer bedring og hjelper sykepleiere på veien tilbake til arbeid. Denne studien bruker kvalitativ metode. Data ble samlet inn ved bruk av narrative dybdeintervjuer. Deltakerne var åtte kvinnelige sykepleiere i Norge som har opplevd utbrenthet og er tilbake i jobb. Formålet med studien var å utforske utbrenthet blant sykepleiere, med vekt på hvordan de kommer seg etter utbrenthet og hvordan de klarer seg når de kommer tilbake til jobb. Studiens forskningsspørsmål er som følger: 1. Hvordan opplever sykepleiere som har vært sykemeldt på grunn av utbrenthet, prosessen med å komme tilbake til jobb?, 2. hva er de viktigste mestringsstrategiene og ressursene de identifiserer i prosessen med å komme tilbake til jobb? og 3. hva er de største utfordringene / stressfaktorene de identifiserer når de kommer tilbake til jobb og hvordan takler de disse utfordringene?. Studiens funn indikerer at det å motta tilstrekkelig hjelp og styrke mestringsevner, samt god kommunikasjon med ledere, tilrettelegging på arbeidsplassen, støtte fra kollegaer og en indre motivasjon til å jobbe som sykepleier er viktige ressurser for sykepleiere som har opplevd utbrenthet. Studiens funn indikere også at en mer helhetlig tilnærming til sykepleieres utbrenthet, bedringsprosess og prosessen å komme tilbake til jobb kan være verdifull for å fremme vellykket og bærekraftig retur til arbeid.
dc.language.isoeng
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectJD-R model
dc.subjectreturn to work
dc.subjectsalutogenesis
dc.subjectBurnout
dc.subjectnurses
dc.subjectcoping strategies
dc.titleAfter Burnout - A qualitative study on how nurses recover from burnout and how they manage when they return to work
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-07-01T22:00:31Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i helsefremmende arbeid og helsepsykologi
dc.description.localcodeHEFR395
dc.description.localcodeMAPS-LOG
dc.description.localcodeMAPS-HEFR
dc.subject.nus761901
fs.subjectcodeHEFR395
fs.unitcode17-33-0
dc.date.embargoenddate2022-06-02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record