Show simple item record

dc.contributor.authorHavre, Ina Amalie
dc.date.accessioned2021-08-18T00:01:43Z
dc.date.available2021-08-18T00:01:43Z
dc.date.issued2021-06-01
dc.date.submitted2021-08-17T22:00:14Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2769950
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker hvordan unge voksne opplever å møte på nyheter i sosiale medier. Endringer i medievaner har gjort at flere får nyheter med seg som en følge av generell mediebruk. Det har særlig vært en økning de siste årene på nyhetseksponering i sosiale medier. Faktorer som påvirker hva hver og en av oss eksponeres for i sosiale medier er mange, og tidvis utenfor mediebrukernes bestemmelse. Forskning på tilfeldig nyhetseksponering foreslår at nyhetseksponering i sosiale medier vil kunne øke nyhetskonsumet til borgere i samfunnet med lav nyhetsinteresse. Samtidig viser forskning på algoritmenes påvirkning av nyhetseksponering at det motsatte heller er gjeldende, og peker på at dem med høy nyhetsinteresse er også dem som blir eksponert for mest nyheter. Målet med denne masteroppgaven er å få en bedre forståelse av hvordan det oppfattes å møte på nyheter uten at det var motivet for mediebruken, og hvilke faktorer som er med på å påvirke nyhetseksponering i sosiale medier. Masteroppgavens problemstilling er derfor: Hvordan opplever unge voksne å møte på nyheter i sosiale medier? Gjennom analyseringen av elleve dybdeintervjuer med innslag inspirert av think aloud-metoden, undersøker studiet tanker informantene har om eget nyhetsbruk, og hva de kommer over av nyhetsinnhold i sosiale medier. Resultatene viser at nyhetsinteressen i stor grad er knyttet til mengden av nyheter de eksponeres for. De med høyere nyhetsinteresse har lettere for å legge til rette for nyhetseksponering i deres egne sosiale medier. Informantenes egne oppfatninger av algoritmer, og deres forhold til forskjellige plattformer, former også deres opplevelse av nyhetsinnholdet. Funnene viser at informantene har en formening om at nyheter er viktig, og at de som borgere bør være oppdaterte. Jo høyere nyhetsinteresse informantene har, jo klarere er dette funnet. I tilfeller hvor informantene har lavere interesse for nyheter, er det også tendenser til lavere pliktfølelse rundt nyhetskonsum. Masteroppgaven viser at det er flere sammensatte faktorer, som algoritmer, egne valg og sosiale relasjoners bevegelser, som former unge voksnes opplevelse av å møte på nyheter i sosiale medier.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleTilpasset tilfeldighet - En kvalitativ analyse av hvordan unge voksne opplever å møte på nyheter i sosiale medier
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-08-17T22:00:14Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i medier og kommunikasjon
dc.description.localcodeMEVI350
dc.description.localcodeMASV-MEVI
dc.subject.nus735116
fs.subjectcodeMEVI350
fs.unitcode15-17-0


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record