Show simple item record

dc.contributor.authorBering, Edvard Henry Halland
dc.date.accessioned2021-09-29T23:54:59Z
dc.date.available2021-09-29T23:54:59Z
dc.date.issued2021-08-16
dc.date.submitted2021-09-29T22:00:07Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2786410
dc.description.abstractEn viktig kilde til informasjon om flomhendelser utover de historiske nedskrivingene er innsjøsedimenter, som fungerer som et arkiv over flommer i nedbørsfeltet. I Opo-vassdraget drenerer mesteparten av vannet til Sandvinvatnet, før det renner ut i Sørfjorden. Dette fører til at Sandvinvatnet mottar flomvannmasser, og sedimenter som transporteres i flomvannet, fra hele nedbørsfeltet. Ved å undersøke sedimentkjerner hentet inn langs et nord-sør-transekt i vannet kan man undersøke hva som karakteriserer flomsedimentene i vassdraget, og om det er romlige og temporale variasjoner i flomsedimentene. Basert på visuelle analyser, samt MS-, XRF-, og CT-analyser av sedimentkjernene identifiserer denne studien to ulike typer flomsedimenter i kjernene fra Sandvinvatnet. Type 1 karakteriseres av høyt organisk innhold og lav relativ tetthet i forhold til bakgrunnssedimentasjonen, mens Type 2 karakteriseres av høyere tetthet, høyere tellerater for grunnstoffene Fe, Ti, Sr, Rb og Mn, og lavere organisk innhold. De romlige variasjonene mellom de to typene flomsedimenter indikerer at Type 1 er et resultat av flommer i sør og sør-øst i vassdraget, mens Type 2 indikerer flommer i nordvest. De to typene flomsedimenter kan ikke kobles til spesifikke flomgenererende prosesser. Sannsynligvis indikerer de to typene flomsedimenter kun ulike sedimentkilder.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectkvartærgeologi
dc.subjectflom
dc.subjectPaleoflom
dc.titleEn kvalitativ studie av flomsignal i Opo-vassdraget, Vestland fylke
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-09-29T22:00:07Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i geovitenskap
dc.description.localcodeGEOV399K
dc.description.localcodeMAMN-GEOV
dc.subject.nus756199
fs.subjectcodeGEOV399K
fs.unitcode12-50-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record