Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorChristiansen, Ina Marie
dc.contributor.authorKjærås, Kristin Edith Abrahamsen
dc.date.accessioned2021-11-09T11:12:16Z
dc.date.available2021-11-09T11:12:16Z
dc.date.created2021-06-18T12:20:11Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn2535-5988
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2828654
dc.description.abstractOslo kommune opplever økende utfordringer med tilgang på stabile og rimelige bosituasjoner for befolkningen. For å imøtegå utfordringene vil kommunen etablere en tredje boligsektor. I denne artikkelen analyseres diskursene som preger debatten rundt en tredje boligsektor, med utgangspunkt i grasrotinitiativet Tøyen Boligbyggelag og Oslo kommune sitt arbeid med å utvide sin kommunale boligpolitikk. Med utgangspunkt i et post-politisk perspektiv fokuserer vi på hvordan ulike aktører skaper endringsrom i et presset boligsystem gjennom å identifisere og politisere konflikten rundt selveierbegrepet. Vi argumenterer for at to diskurser preger forståelsen av begrepet «tredje boligsektor»: en kommersiell og en ikke-kommersiell diskurs. Fra et ikke-kommersielt perspektiv oppfattes tredje boligsektor som et middel for å etablere langsiktige og stabile bosituasjoner utenfor det kommersielle boligmarkedet. Fra et kommersielt perspektiv oppfattes sektoren som en markedsgruppe som skal hjelpes inn i det eksisterende boligmarkedet, fra en leieenhet til en eierenhet. Disse ideologisk forankrede diskursene har betydning for hvordan en tredje boligsektor diskuteres, planlegges og praktiseres i Oslo.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.urihttps://www.idunn.no/tidsskrift_for_boligforskning/2021/01/kampen_om_en_tredje_boligsektor_i_oslo_de_kommersielle_og_
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectBoligen_US
dc.subjectHousingen_US
dc.subjectBoligmarkeden_US
dc.subjectHousing marketen_US
dc.subjectBoligpolitikken_US
dc.subjectHousingen_US
dc.subjectDiskurseren_US
dc.subjectDiscoursesen_US
dc.titleKampen om en tredje boligsektor i Oslo: Dekommersielle og ikke-kommersielle alternativeneen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderCopyright 2021 Author(s)en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doi10.18261/issn.2535-5988-2021-01-03
dc.identifier.cristin1916737
dc.source.journalTidsskrift for boligforskningen_US
dc.source.pagenumber28-45en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsgeografi: 290en_US
dc.subject.nsiVDP::Human geography: 290en_US
dc.identifier.citationTidsskrift for boligforskning. 2021, 4 (1), 28-45.en_US
dc.source.volume4en_US
dc.source.issue1en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal