Show simple item record

dc.contributor.authorFemdal, Erlend
dc.contributor.authorHadland, Ole Sundal
dc.date.accessioned2022-05-04T06:33:09Z
dc.date.available2022-05-04T06:33:09Z
dc.date.issued2022-03-30
dc.date.submitted2022-05-03T22:00:38Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2994027
dc.description.abstractFor at organisasjoner skal blomstre i dagens usikre omgivelser og oppnå suksess gjennom intellektuell kapital, er det viktig at den enkelte arbeidstaker våger å ta interpersonlig risiko, stoler på nærmeste leder og bidrar med sitt fulle potensiale. Formålet med studien var å undersøke den nærliggende effekten av daglig transformasjonsleders atferd på medarbeiders affektive tillit til leder neste dag, mediert gjennom daglig tilfredsstillelse av de basale psykologiske behovene. Studien tok utgangspunkt i selvbestemmelsesteorien og sosial utvekslingsteori. Vi analyserte 30 repeterte målinger, hentet fra 78 kadetter ved Sjøkrigsskolen. Utvalget bestod av 70 mannlige (89,7%) og 8 kvinnelige (10,3%) respondenter. Det endelige utvalget ble 77 kadetter. Det ble gjort en flernivå parallell medieringsanalyse i MPlus. Resultatene ga støtte for de fleste hypotesene våre. Daglig transformasjonsledelse hadde en positiv signifikant sammenheng med medarbeiders affektive tillit til leder neste dag, samt daglig tilfredsstillelse av behovet for autonomi, kompetanse og tilhørighet. Daglig tilfredsstillelse av behovet for tilhørighet var det eneste behovet som medierte den positive signifikante sammenhengen mellom daglig transformasjonsledelse og medarbeiders affektive tillit til leder neste dag. Studien vår impliserer viktigheten av leders daglige atferd på daglig tilfredsstillelse av de basale psykologiske behovene og den nærliggende sammenhengen på den enkelte medarbeiders tillit til leder neste dag. I tillegg påpeker studien vår viktigheten av å pleie og utvikle nære relasjoner på daglig basis.
dc.description.abstractFor organizations to truly blossom in today’s uncertain environments and to achieve organizational success through human capital, it’s important that employees dare to engage in interpersonal risks, trust their leader and utilize their full potential. The purpose of this paper is to investigate the proximal effect of daily transformational leadership behaviors on employees’ affective trust in leader the next day, mediated through daily need satisfaction. The paper is built upon assumptions from self-determination theory and social exchange theory. We analysed 30 repetitive surveys, collected from 78 cadets from the Norwegian Naval Academy. The sample consisted of 70 males (89,7%) and 8 females (10,3%) respondents. The final sample consisted of 77 respondents. We conducted a multilevel parallel mediation analysis in MPlus. The results mostly supported our hypothesises. Daily transformational leadership had a positive significant relationship with employees’ affective trust in leader the next day, as well as daily satisfaction of the need for autonomy, competence and relatedness. Daily satisfaction of the need for relatedness was the only need that mediated the positive significant relationship between daily transformational leadership and employee’s affective trust in leader the next day. Our paper implies the importance of leader’s daily behaviors on daily need satisfaction and the proximal relationship with the employee’s trust in leaders the next day. In addition, our study points out the importance of nurturing and developing close relationships on a daily basis.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectaffektiv tillit
dc.subjectsosial utvekslingsteori
dc.subjectdagbokstudie
dc.subjectselvbestemmelsesteorien
dc.subjecttransformasjonsledelse
dc.titleSammenhengen mellom daglig transformasjonsledelse og affektiv tillit til leder neste dag: Den medierende rollen til daglig tilfredsstillelse av de basale psykologiske behovene
dc.title.alternativeThe relationship between daily transformational leadership and affective trust in leader the following day: The mediating role of daily need satisfaction
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2022-05-03T22:00:38Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi
dc.description.localcodeMAPSYK345
dc.description.localcodeMAPS-AOP
dc.description.localcodeMAPS-PSYK
dc.subject.nus736999
fs.subjectcodeMAPSYK345
fs.unitcode17-35-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record