Show simple item record

dc.contributor.authorUtklev, Anja
dc.contributor.authorVasshus, Oda Jørgensen
dc.date.accessioned2022-05-10T06:32:00Z
dc.date.available2022-05-10T06:32:00Z
dc.date.issued2022-03-30
dc.date.submitted2022-05-09T22:00:29Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2994903
dc.description.abstractDagens arbeidsliv preges av et utfordrende marked med hurtig endringstakt og teknologisk utvikling. Disse trendene argumenteres for å tilsløre grensene mellom arbeidsarenaen og hjemmearenaen, og fører til at flere arbeidstakere opplever arbeid-hjem konflikt. Organisasjoners og arbeidstakeres tilpasningsevne har ytterligere blitt utfordret av Covid-19 pandemien, som medførte at store deler av den norske arbeidsstokken ble pålagt hjemmekontor. Arbeidstakeres hovedplattform for samhandling ble på kort tid virtuell, noe som har fremskyndet den teknologiske utviklingen i samfunnet. På bakgrunn av positive erfaringer under pandemien har mange arbeidsgivere ambisjoner om å videreføre bruk av hjemmekontor. Imidlertid opplever flere arbeidstakere økte krav om tilgjengelighet som belastende for balansen mellom arbeid og hjem, og en hybrid kontorløsning med delvis bruk av hjemmekontor argumenteres således for å være en mer attraktiv arbeidsordning for fremtiden. Med utgangspunkt i jobbkrav-ressursmodellen, var målet med studien å avdekke hvorvidt arbeid-hjem konflikt medfører redusert jobbengasjement. I tillegg ønsket studien å undersøke om jobbressursene støttende ledelse og hybrid kontorløsning, både separat og kombinert, modererte sammenhengen. Studien benyttet et krysseksjonelt design med et utvalg bestående av 1375 arbeidstakere fra offentlig sektor. Dataene ble samlet inn ved bruk av elektronisk spørreskjema. I motsetning til studiens antakelser viste resultatene fra regresjonsanalysen en ikke-signifikant sammenheng mellom arbeid-hjem konflikt og jobbengasjement. Moderasjonsanalysene viste heller ikke signifikante effekter, og samtlige av studiens hypoteser ble dermed avvist. Det ble imidlertid avdekket at støttende ledelse førte til økt jobbengasjement. Likeså bidrar inneværende studie til økt kunnskap på et lite undersøkt forskningsområde og belyser sentrale faktorer for fremtidens arbeidsliv.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectarbeid-hjem konflikt
dc.subjectstøttende ledelse
dc.subjecthybrid kontorløsning
dc.subjectjobbengasjement
dc.titleFremtidens arbeidsplass: Hvordan kan arbeidsgivere tilrettelegge for jobbengasjement og redusert arbeid-hjem konflikt? Betydningen av støttende ledelse og hybrid kontorløsning
dc.title.alternativeWorkplace of the future: How can employers facilitate work engagement and reduce work-life conflict? The importance of supervisor support and hybrid work models
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2022-05-09T22:00:29Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi
dc.description.localcodeMAPSYK345
dc.description.localcodeMAPS-AOP
dc.description.localcodeMAPS-PSYK
dc.subject.nus736999
fs.subjectcodeMAPSYK345
fs.unitcode17-35-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record