Show simple item record

dc.contributor.authorNilsen, Irmelin Wilhelmsen
dc.contributor.authorHelland, Knut
dc.contributor.authorStrand, Roger
dc.date.accessioned2022-06-08T09:37:23Z
dc.date.available2022-06-08T09:37:23Z
dc.date.created2022-03-21T09:48:09Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn0804-8452
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2997839
dc.description.abstractBegrepet sosiotekniske forestillinger forstås som kollektive visjoner om en samfunnsmessig, vitenskapelig og teknologisk god fremtid. I denne artikkelen bruker vi begrepet for å analysere visjoner innenfor vitenskap og industri. Vi spør: Hvordan bidrar mediedekning til at spesifikke, normative forestillinger kan ende opp som dominerende i offentligheten på en måte som formaterer politikkens og forskningens veivalg, handlingsrom og muligheter? Forskningsfeltet vi undersøker, er helsefeltet med søkelys på kreftforskning og -behandling. Feltet har stor oppmerksomhet i offentligheten. Vi identifiserer tre dominerende varianter av sosiotekniske forestillinger. Den første gjelder immunterapiens fordeler. Den andre gjelder forestillingen om at kunstig intelligens, maskinlæring og stordata kan effektivisere kreftbehandling. Den tredje varianten gjelder forhåpningen om at «unike» norske person- og helsedata kan gi lønnsom kreftindustri i Norge – «den nye oljen». Vi viser hvordan aktørenes egne sosiotekniske forestillinger, på bekostning av mot-perspektiver, får dominere i norsk mediedekning. Dominansen har betydning for det offentlige ordskiftet om viktige helsemessige spørsmål. Vektige argumenter imot den teknologioptimistiske forståelsen som de tre dominante sosiotekniske forestillingene representerer, kommer ikke frem i mediedekningen av kreftfeltet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleMedisinsk revolusjon, kunstig intelligens og milliardindustri Dominerende sosiotekniske forestillinger i medieringen av kreftfelteten_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doi10.18261/nmt.29.1.3
dc.identifier.cristin2011253
dc.source.journalNorsk Medietidsskriften_US
dc.source.pagenumber1-21en_US
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 223250en_US
dc.identifier.citationNorsk Medietidsskrift. 2022, 29 (1), 1-21.en_US
dc.source.volume29en_US
dc.source.issue1en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal