Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorPereira, Sara Puntervold
dc.date.accessioned2022-06-13T23:37:49Z
dc.date.available2022-06-13T23:37:49Z
dc.date.issued2022-05-20
dc.date.submitted2022-06-13T22:00:16Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2998591
dc.description.abstractEt sentralt prinsipp i norsk skole er at elevene skal oppleve mestring. Blant annet er mestring viktig for at elevene skal opprettholde motivasjon til å lære. Også i fremmedspråksfaget er dette viktig, men det kan være utfordrende å fremme mestring i et fag hvor man skal kommunisere på et fremmedspråk. Mange som lærer seg et fremmedspråk har likevel som hovedmål å kunne kommunisere med mennesker på deres morsmål. Når man lærer et fremmedspråk i en konstruert klasseromssituasjon, får de færreste mulighet til å bruke eller teste ut språkferdighetene sine knyttet til dette målet. Denne studien tar utgangspunkt i en idé om at å invitere morsmålstalende til fremmedspråkundervisningen kan gi en økt mestringsfølelse hos elevene og derfor gi dem mer motivasjon til å lære språket. For å kunne undersøke om kommunikasjon med morsmålstalende kan påvirke elevenes mestringsfølelse ble fem tyske Erasmus-studenter invitert til tre undervisningsøkter i en vg2-klasse med tysk som fremmedspråk. Disse tre undervisningsøktene ble planlagt med utgangspunkt i selvbestemmelsesteorien til Edward L. Deci og Richard M. Ryan (2017) og er utarbeidet med vekt på en økende grad av autonomi, kompetanse og sosial tilhørighet i gruppesamtaler med morsmålstalende. Datamaterialet består av fire spørreundersøkelser utfylt av elevene, én ble gjennomført før prosjektstart, og de øvrige tre etter hver undervisningsøkt. I tillegg er det hentet inn data fra de morsmålstalende studentene gjennom en spørreundersøkelse gjennomført på slutten av prosjektet, samt egne lærerobservasjoner fra hver undervisningsøkt. Resultatene viser en positiv utvikling av elevenes mestringsfølelse i kommunikasjon med morsmålstalende. Videre synes elevenes behov for autonomi, kompetanse og sosial tilhørighet å ha en påvirkning på opplevd mestring og glede ved å lære språket. Observasjonene og spørreundersøkelsene viser også at elevene sliter med ordforrådet og har behov for å ta i bruk ord og uttrykk fra andre språk som engelsk og norsk. I lys av dette blir det diskutert hvorvidt transspråking (translanguaging) bør unngås eller inkorporeres i fremmedspråksundervisningen. Videre fokuserer studien på hvordan fremmedspråkslærere kan gjennomføre lignende prosjekter med morsmålstalende på best mulig måte. Oppsummert viser studien positive tendenser knyttet til mestring ved inkludering av morsmålstalende i fremmedspråksklasserommet.
dc.language.isodeu
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleÜber das Erfolgsgefühl norwegischer Deutschlernender in Begegnung mit deutschen Muttersprachler*innen
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2022-06-13T22:00:16Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeTysk mastergradsoppgave
dc.description.localcodeTYS350
dc.description.localcodeMAHF-LÆFR
dc.description.localcodeMAHF-TYS
dc.subject.nus711127
fs.subjectcodeTYS350
fs.unitcode11-20-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel