Show simple item record

dc.contributor.authorRoness, Venessa Tollefsen
dc.date.accessioned2022-06-16T01:35:07Z
dc.date.available2022-06-16T01:35:07Z
dc.date.issued2022-06-01
dc.date.submitted2022-06-15T22:02:16Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2998966
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker hvordan norsk ungdom bruker lovlige og ulovlige strømmetjenester, og hva deres synspunkter er på disse. Det er begrenset med undersøkelser som kan fortelle oss hvorfor ungdommer, spesielt i Norge, bruker disse tilgjengelige strømmetjenestene. Det er også begrenset statistikk som forteller oss om deres bruk av strømming. Problemstillingen er derfor: Hvorfor velger norsk ungdom å strømme filmer og tv-serier lovlig og/eller ulovlig? Vi skal se på hvordan strømming har utviklet seg siden begrepet oppsto, og hvordan det har utviklet seg bare de siste 20 årene. Vi skal også se på relevante studier som handler om samme tema som er utført i Australia og land i EU. Vil vi i min studie finne funn som minner om trekk i andre studier, eller vil det være ulikt? I denne studien er det blitt gjort casestudier på to videregående skoler på Vestlandet, ved bruk av metodene spørreundersøkelse og fokusgruppeintervjuer. Disse skolene befinner seg i to forskjellige fylker, der den ene er i en by og den andre er ruralt. Her skal vi se på hvordan disse 63 norske ungdommene bruker strømmetjenestene, både lovlige og ulovlige, hvorfor de bruker dem, hva de vet om åndsverkloven, og deres digitale kunnskaper. Vi skal også se på om det er noen skiller mellom de som foretrekker lovlige strømmetjenester og de som foretrekker å kombinere lovlige og ulovlige strømmetjenester. I studien min fortalte ungdommene at de brukte lovlige strømmetjenester fordi det var lovlig, og fordi det var bedre kvalitet på bilde og lyd på filmen eller tv-serien de valgte å se. Når det gjelder bruk av ulovlige strømmetjenester, fortalte ungdommene at de brukte dette for å få tilgang på større utvalg av filmer og tv-serier. Noe av det som skiller de som foretrekker lovlig strømming, og de som foretrekker å kombinere lovlig og ulovlig strømming, var at jentene var litt overrepresenterte blant de som foretrakk å strømme lovlig. Når det gjelder om ungdommene tenker på konsekvenser det får for dem selv ved bruk av ulovlige strømmetjenester, sa flertallet at de ikke er redd for dette. Virus på sin datamaskin var derimot det som gjorde dem mer bekymret. I løpet av denne studien kom vi frem til flere andre interessante tendenser som ungdommene oppga. Det var også funn som minner om trekk i andre relevante studier. Det hadde vært spennende å videreføre min pilotstudie av ungdom på to videregående skoler til et større landsrepresentativt utvalg ungdommer, slik at vi kan få mer kunnskap om dette temaet. Dette er trolig bare begynnelsen.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectstreaming
dc.subjectåndsverkloven
dc.subjectstrømmetjenester
dc.subjectulovlig strømming
dc.subjectungdom
dc.subjectlovlig strømming
dc.subjectonline piracy
dc.subjectStrømming
dc.title"Greit med litt ulovlig av og til" - En studie om norsk ungdoms holdninger til, og bruk av, lovlig og ulovlig strømming av film og tv-serier.
dc.title.alternative"Online piracy is ok once in a while" - A study of Norwegian youth attitudes towards, and use of, legal and illegal streaming of films and TV-series.
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2022-06-15T22:02:16Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i medier og kommunikasjon
dc.description.localcodeMEVI350
dc.description.localcodeMASV-MEVI
dc.subject.nus735116
fs.subjectcodeMEVI350
fs.unitcode15-17-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record