Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorValvatne, Mathilde
dc.date.accessioned2022-06-21T23:56:54Z
dc.date.available2022-06-21T23:56:54Z
dc.date.issued2022-06-01
dc.date.submitted2022-06-21T22:01:43Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2999906
dc.description.abstractHvordan benytter norske artister seg av TikTok som en ny sosiale medier-plattform. Det vil her bli lagt vekt på funksjonene TikTok tilbyr artistene, hvordan de interagerer med publikum og hvordan de konstruerer identiteten i forhold til plattformen. Det finnes flere suksesshistorier om hvordan artister har gått viralt eller sprengt strømmerekorder, etter låten deres gikk viralt på TikTok. Studien baserer seg på kvalitative, semi-strukturerte intervjuer. Utvalget består av fem informanter som har kjennskap og tar i bruk TikTok i forhold til musikkpromotering. For å få ulike perspektiver er det både artister, managere og sosiale medier-konsulent for plateselskaper. For å eksemplifisere bruken av TikTok og hva den kan føre med seg, vil det i analysen bli presentert en case om Aurora og låten Runaway. Datamaterialet fra informantintervjuene ble analysert ut ifra fire dimensjonere; HCI, interaksjon, identitet og viralitet, som er teoretisk forankret. Noe som vil komme tydelig frem i presentasjonen av teori og analysekapitlene. Studien viser at TikTok gir norske artister muligheten til å nå ut til et bredt og ukjent publikum, på grunn av hvordan algoritmene på plattformen fungerer. Samtidig tilbyr TikTok funksjon ved å legge til låter over videosnutter, hvor artister direkte kan eksponere publikum for låtene sine. Hvis man har midler tilgjengelig er det mulig å betale TikTok eller opinionsledere for at låten til en artist skal være mer synlig på plattformen. For å interagere med publikum tar norske artister i bruk kommentarfunksjoner, noe som vil styrke relasjonene til dem. Å fremstå som autentisk på TikTok er en viktig faktor i forhold til hvordan artistene konstruerer egen identitet for TikTok. Man må fremstå genuin og ekte, samtidig som man er underholdende. Og det kan vise seg at å bli likt som person av publikum gjerne er viktigere enn promoteringen av låter på TikTok. Informantene påpeker at de kan gjøre TikTok på egne premisser, men det viser seg derimot at de underlegger seg TikTok sin logikk i forhold til de teknologiske funksjonene. Min studie er et bidrag til medieforskningen og HCI-feltet, som tar utgangspunkt i hvordan musikkindustrien som populærkultur bruker nye plattformer og forholder seg, tilpasser seg og interagerer med ny teknologi.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectidentitet
dc.subjectviralitet
dc.subjectMusikkindustri
dc.subjectTikTok
dc.subjectAurora
dc.subjectinteraksjon
dc.subjectaffordance
dc.subjectHCI
dc.subjectpopulærkultur
dc.titleHva tilbyr TikTok norske artister? En studie av hvordan norske musikkartister forholder seg til TikTok
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2022-06-21T22:01:43Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i medier og kommunikasjon
dc.description.localcodeMEVI350
dc.description.localcodeMASV-MEVI
dc.subject.nus735116
fs.subjectcodeMEVI350
fs.unitcode15-17-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel