Show simple item record

dc.contributor.authorPetersen, Alexander
dc.date.accessioned2022-06-25T00:03:10Z
dc.date.available2022-06-25T00:03:10Z
dc.date.issued2022-05-25
dc.date.submitted2022-06-24T22:00:47Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3000774
dc.description.abstractDenne oppgaven er en sosiolingvistisk studie om språklig endring på Shetland basert på intervjuer med Shetlendere født mellom 1877 og 1932. Intervjuene er hentet fra et nettarkiv med opptak fra nittenfemti, seksti og syttitallet. De ble gjennomført av både lokale forskere, og et flertall av forskere fra resten av Storbritannia. Jeg har delt informantene inn i tre aldersgrupper og to kjønnskategorier. Tidligere studier på Shetlandsdialekten har undersøkt talemålet til informanter som har vokst opp rett før, under, og etter oppdagelsen av olje utenfor Shetland i 1970. Disse har også undersøkt både variabler som opptrer i hele Skottland, og variabler som er spesifikke for Shetland. Jeg har valgt å fokusere på to variabler som er spesifikke for Shetland, nemlig TH-stopping og be-perfektum. Ut ifra tidligere forskning hadde jeg en forventing om at forekomsten av lokale varianter ville synke gradvis mellom de tre aldersgruppene. Mine data viser at det er en kjønnsforskjell i hvilke språklige endringsmønstre man ser i de ulike generasjonene. Hos mine mannlige informanter er det de eldste og de yngste talerne som bruker flest lokale trekk. Den mellomste mannlige gruppen bruker en overvekt av standardiserte trekk fra Standard Scottish English (SSE). Blant kvinnene fant jeg en mer gradvis dreining mot standardiserte trekk. For variabelen TH var den lokale varianten dominerende i de to eldste aldersgruppene, men den sank dramatisk hos den yngste aldersgruppen. Be-perfektum var minoritetsvariant i alle de tre aldersgruppene. I tillegg til alder og kjønn har den språklige bakgrunnen til intervjuerne vist seg å være en avgjørende faktor for informantenes talemønster. Det betyr at talernes evne til å tilpasse seg intervjuerne er en ny ukjent variabel i datasettet. Endringene vi ser i begge kjønnskategorier kan være et resultat av samfunnsmessige omveltninger som følge av verdenskrigene. Forskjellen mellom kjønnene stemmer også overens med tidligere sosiolingvistisk forskning på kjønn og språkendringer.
dc.language.isoeng
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectsociolinguistics
dc.subjectshetland
dc.subjectcode-switching
dc.subjectdialect levelling
dc.subjectquantitative study
dc.subjectapparent-time
dc.title"Dey were gotten escapit": A sociolinguistic study on pre-oil Shetland dialect
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2022-06-24T22:00:47Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeEngelsk mastergradsoppgave
dc.description.localcodeENG350
dc.description.localcodeMAHF-ENG
dc.description.localcodeMAHF-LÆFR
dc.subject.nus711124
fs.subjectcodeENG350
fs.unitcode11-20-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record