Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEkre, Johannes
dc.date.accessioned2022-06-29T06:46:35Z
dc.date.issued2022-06-01
dc.date.submitted2022-06-28T22:01:39Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3001427
dc.descriptionPostponed access: the file will be accessible after 2024-06-01
dc.description.abstractI Møre og Romsdal er det forventet en økning i temperatur og nedbør frem mot perioden 2071-2100. Dette inkluderer en økning i årlig middeltemperatur på ca. 3,5-4,0 ºC og en økning i årsnedbør på 15%. Økningen vil føre til endringer i geologiske prosesser og fenomener i Geirangerfjorden verdensarvområde. I denne masteroppgaven er det undersøkt hvordan forventet klimaendring i Møre og Romsdal vil påvirke likevektslinjen ved isbreene i området, hvordan tregrensen vil bevege seg vertikalt med økning i temperatur i vekstsesongen, og hvordan snøskredfaren og snøskreddynamikken kan endre seg i fremtiden. Likevektslinjens vertikale høyde ved fire utvalgte breer i Geirangerfjorden verdensarvområde ble beregnet med hjelp av THAR- (Toe-to-Headwall Altitude Ratio) og AAR-metoden (Accumulation Altitude Ratio). Med bakgrunn i tidligere forskning på heving av likevektslinjens etter ‘den lille istids maksimum’ i 1748, er det blitt beregnet at likevektlinjen vil stige over det høyeste punktet på breene innen ca. 20-40 år om klimagassutslippene fortsetter å stige som de gjør i dag. Forventet økning på 5 % i vinternedbør, er for liten for at breene skal vedvare, som de gjør i dag. Samtidig vil tregrensen heve seg i landskapet. Bjørk og furu, vil kunne bre seg oppover i landskapet i takt med økningen i middeltemperatur fra mai til august frem mot 2071-2100. Områder der underlaget er forvitret og består av jord/torv, opp mot ca. 1450 moh. vil kunne inneha langt mer trær enn det det gjør i dag. Heving av tregrensen kan virke inn på snøskredfaren rundt Geiranger. Modellering med dynamisk skredmodell gir en betydelig redusert utbredelse ved alle undersøkte løsneområder frem mot 2071-2100, sammenlignet med modellerte snøskred med klimatiske parametere fra referanseperioden 1971-2000. I modelleringen kommer dette av en nedgang i snødybde i fjellet rundt Geiranger. De skredutsatte områdene befinner seg i dag, over tregrensen, men vil ligge innenfor den teoretiske tregrensen for både bjørk og furu frem mot slutten av det 21. århundret. Dynamikken i snøskredene vil endre seg, og tørrsnøskredfaren vil erstattes av en økt våtsnøskredfare, som produkt av økt vintertemperatur og nedbør. Eksisterende skredfarevurderinger i Geiranger mangler vurdering med hensyn til fremtidig klimaendring. Geirangerfjorden verdensarvområde kan miste viktige deler av de kriteriene som kvalifiserte Geirangerfjorden som verdensarv i 2005, men ikke alt. Ettersom den geologiske verdien i verdensarvområdet setter søkelys på dannelsesprosessen ved fjordlandskapet er det ingen grunn til å tro at Geirangerfjorden vil miste/få endret sin status som verdensarv på UNESCOs verdensarvliste.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleGeofaglig vurdering av konsekvenser ved klimaframskrivinger for verdensarvområdet Vestnorsk fjordlandskap, delområde Geirangerfjorden
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2022-06-28T22:01:39Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i geovitenskap
dc.description.localcodeGEOV399
dc.description.localcodeMAMN-GEOV
dc.subject.nus756199
fs.subjectcodeGEOV399
fs.unitcode12-50-0
dc.date.embargoenddate2024-06-01


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel