Show simple item record

dc.contributor.authorKinn, Torodd
dc.date.accessioned2022-09-08T09:39:23Z
dc.date.available2022-09-08T09:39:23Z
dc.date.created2022-03-10T19:21:13Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn1892-2449
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3016547
dc.description.abstractNorske NPN-konstruksjonar med preposisjonane etter, for og på, som til dømes år etter år, skritt for skritt og lag på lag, oppviser klar produktivitet og har mykje til felles seg imellom. Alle tre kan brukast både i modifiserande (oftast adverbiale) og nominale funksjonar, og det er ikkje innlysande kva som er betyd­ningsskilnaden mellom desse ut­trykksmåtane. Her vert det gjennomført ein korpusstudie der det vert utarbeidd syn­taktiske og leksikalske profilar for konstruksjonane N etter N, N for N og N på N. Dei syn­tak­tiske profilane byggjer på enkel deskriptiv statistikk over kor ofte konstruk­sjonane opptrer i ulike syntaktiske funksjonar, og kor ofte dei er kombinerte med pseudo­partitiv konstruksjon, til dømes som i år etter år med krig. Dei leksikalske pro­filane byggjer på ein kollostruksjonsanalyse som får fram kva substantiv som er kjenne­teiknande for kvar konstruksjon. På grunnlag av desse profilane blir det gjort greie for både likskapar og skilnader mellom dei tre konstruksjonane.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleÅr etter år, skritt for skritt og lag på lag: Tre NPN-konstruksjonaren_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderCopyright 2022 the authoren_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doi10.15845/bells.v12i1.3542
dc.identifier.cristin2008926
dc.source.journalBergen Language and Linguistics Studies (BeLLS)en_US
dc.source.pagenumber353-376en_US
dc.identifier.citationBergen Language and Linguistics Studies (BeLLS). 2022, 12 (1), 353-376.en_US
dc.source.volume12en_US
dc.source.issue1en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal