Show simple item record

dc.contributor.authorMannsåker, Helga
dc.date.accessioned2022-10-24T12:00:12Z
dc.date.available2022-10-24T12:00:12Z
dc.date.created2022-03-14T09:26:57Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn1892-2449
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3027933
dc.description.abstractDenne artikkelen gjer greie for framstillinga av referentkopling i nokre sentrale verk innanfor tekstbindingsfeltet, sett med skandinaviske auge, og diskuterer pro­blema som kan oppstå når ein brukar desse framstillingane som grunnlag for referentkoplingsanalyse av autentiske tekstar skrivne av relativt røynde språk­brukarar. På basis av denne problematikken vert det presentert eit forslag til ein ny forståingsmodell og eit nytt analyseapparat for referentkopling som baserer seg på relasjonar mellom referentane til frasar i staden for semantiske rela­sjonar mellom ordstammer. Målsetninga med arbeidet har vore å freista å finna ei løysing på utfordringane knytte til forholdet mellom denotasjon og refe­ranse i referentkoplingsanalysesamanheng, og arbeidet er basert på innsikter henta frå kognitiv lingvistikk og relevansteori. Som illustrasjon til både eksi­sterande problem og mogelege løysingar er det i all hovudsak brukt døme henta frå ulike tekstar publiserte på Internett.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleReferansebasert analyse av referentkopling: Forslag til ein operasjonell modellen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doi10.15845/bells.v12i1.3544
dc.identifier.cristin2009383
dc.source.journalBergen Language and Linguistics Studies (BeLLS)en_US
dc.source.pagenumber167-205en_US
dc.identifier.citationBergen Language and Linguistics Studies (BeLLS). 2022, 12 (1), 167-205.en_US
dc.source.volume12en_US
dc.source.issue1en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal