Show simple item record

dc.contributor.authorAmm, Stephan
dc.date.accessioned2023-05-02T23:34:33Z
dc.date.available2023-05-02T23:34:33Z
dc.date.issued2023-03-20
dc.date.submitted2023-05-02T22:00:03Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3065856
dc.description.abstractTo kjerneprøver fra Kjøsnesfjorden, Vestland, har blitt analysert for å undersøke den glasiale historien og massebevegelser i holocen. Tidligere undersøkelser, klimatiske data og et kvartærgeologisk kart ble brukt for å få en dypere forståelse av prosessene i området. En detaljert sedimentologisk analyse, inkludert målinger av magnetisk mottagelighet, glødetap, XRF-kjerneskanning, røntgen CT skanning, og hovedkomponentanalyse (PCA) har blitt gjennomført. En batymetrisk undersøking og CHIRP profiler ble studert for å undersøke geomorfologien i Kjøsnesfjorden. Basert på multi-proksianalyse, litostratigrafien og alder-dybdemodellen har tre avsettende agenser blitt identifisert (snøskred, glasifluviale- og fluviale prosesser) i kjerneprøve 603-21-01PC. Resultatet viser at ni snøskredhendelser, syv under «lille istis» ble oppdaget av et økt antall grove partikler i kjerneprøven. Dette prosjektet sitt andre mål var å undersøke den glasiale historien til Jostedalsbreen og Grovabreen. Etter sediment og XRF-analysen, ble hovedkomponentanalyse (PCA) utført for å skille mellom minerogene og ikke-minerogene enheter i kjerne 603-21-08PC. Resultatet viste at Titan var en god proksi for glasial aktivitet. Undersøkelsen viste en økt glasial aktivitet fra 7800 til 7900 år før nåtid, under «Finse hendelsen». En brå nedgang i aktivitet etter «Finse hendelsen» ble etterfulgt av en gradvis økt aktivitet fra 7000 år før nåtid fram til på 1990-talet, da breene starta å trekke seg tilbake. Det glasiale signalet fra kjerneprøvene undersøkt i dette prosjektet viser lignende utvikling som fra andre studier i området. Forskjellen er at det blir foreslått et tidligere breframrykk ved 7000 år før nåtid, og at det var en liten isbre på Jostedalsbreplatået.
dc.language.isoeng
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectlake sediments
dc.subjectglacier
dc.subjectclimate
dc.subjectquaternary geology
dc.subjectavalanches
dc.titleAvalanches, climate and glaciers - a reconstruction based on lake sediments from lake Kjøsnesfjorden
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2023-05-02T22:00:03Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster's Thesis in Earth Science
dc.description.localcodeGEOV399
dc.description.localcodeMAMN-GEOV
dc.subject.nus756199
fs.subjectcodeGEOV399
fs.unitcode12-50-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record