• The Complex Relationship Between Civil Society and Trust 

   Selle, Per; Wollebæk, Dag (Peer reviewed; Journal article, 2015)
   This article is about the importance of an institutional perspective of trust. The core argument is that the type, scope and organization of civil society play a crucial role for the high level of trust and social capital ...
  • Det samiske sivilsamfunnet i Sametinget og i samepolitikken 

   Selle, Per; Strømsnes, Kristin (Chapter, 2021)
   A vibrant civil society is important in a democratic system, and society’s contact with, opposition to and control of the political system is crucial for the democratic system to survive. In this chapter we look at the ...
  • Economy, territory, and identity: A Rokkanian analysis of Indigenous self-determination in Canada and Norway 

   Selle, Per; Wilson, Gary N. (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Indigenous peoples throughout the circumpolar north have made significant progress in terms of securing self-determination through greater political autonomy. Although such change is important, it must be accompanied by ...
  • Et rettighetsfellesskap: samisk systembygging i den norske enhetsstaten 

   Falch, Torvald; Selle, Per (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Artikkelen er inspirert av Stein Rokkans «impossibility theorem», som sier at integreringsmekanismene i den enkelte nasjonalstat er så omfattende at betingelsene for en sterk felles europeisk identitet med et institusjonelt ...
  • Ettpartidominans i et flerpartisystem: Norske Samers Riksforbund i Sametinget 

   Falch, Torvald; Selle, Per (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   Norske Samers Riksforbund (NSR) har dominert Sametinget siden Sametinget ble etablert med et flerpartisystem i 1989. Ved hvert valg har NSR vunnet flest representanter, de har for det meste vært hovedaktøren i dannelsen ...
  • Industrial development in the North – Sámi interests squeezed between globalization and tradition 

   Angell, Elisabeth; Nygaard, Vigdis; Selle, Per (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   In this article, we analyse tensions in Sámi local communities meeting new industrial development. Indigenous communities experience outmigration and are in need of new business development and employment. Global extractive ...
  • Is Nonterritorial Autonomy Wrong for Indigenous Rights? Examining the ‘Territorialisation’ of Sami Power in Norway 

   Spitzer, Aaron; Selle, Per (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Nonterritorial autonomy (nta) decouples governance of ‘people’ and ‘place’, allowing demographically submerged minorities to protect their cultural – but not territorial – interests. Indigenous peoples are often submerged ...
  • Populisme på samisk. Framveksten av Nordkalottfolket på Sametinget 

   Falch, Torvald; Selle, Per (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   Nordkalottfolket (NKF) fikk sitt politiske gjennombrudd i Sametinget ved valget i 2021 med 18,3 prosent av stemmene med 9 av 39 representanter fra 6 av 7 valgkretser. Med populismens forståelse av hvordan «folket», «eliten» ...
  • Samepolitikkens plass i utviklingsprosesser i nord 

   Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   I løpet av de siste 30 årene har framveksten av Sametinget og andre samiske institusjoner løftet samepolitikken inn i en internasjonal urfolksdiskurs, hvor samiske rettigheter er styrket gjennom norsk støtte til internasjonale ...
  • Sametingets relevans og rekkevidde 

   Falch, Torvald; Selle, Per (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Sametinget, som et direkte folkevalgt organ av og for samer, kan sies å være etablert for å utøve selvbestemmelse for et eget urfolkspolitisk fellesskap innenfor staten. Det er en institusjon som imidlertid har betydelige ...
  • Sámi agency in economic development processes in the Norwegian High North 

   Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   The emergence of the Sámi Parliament has lifted Norwegian Sámi politics into an international discourse on indigenous peoples. The clearest imprints of the new Sámi political space are found in the High North region of ...
  • Urbanisering av det samiske elektoratet: en fremvoksende skillelinje i den moderne samepolitikken? 

   Selle, Per; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Stemmeretten ved sametingsvalg i Norge er ikke knyttet til at en bor innenfor et bestemt geografisk område, men er en politisk rettighet som erverves på individuelt etnisk grunnlag, og som følger individet uavhengig av ...