• Lokalavisens betydning for lokaldemokratiet 

      Thorsen, Kristine Næss (Master thesis, 2021-11-23)
      I denne oppgaven undersøker jeg hvilken betydning de minste lokalavisene i Norge har for lokaldemokratiet i kommunene de dekker. Spørsmålet jeg ønsket å besvare i oppgaven er: «Er det forskjell i kvaliteten på demokratiet ...