• Bisfosfonatindusert osteonekrose i kjevene 

   Ipatova, Anna Sergeevna (Master thesis, 2009-04-27)
   Bisfosfonater er preparater som blir etter hvert mer og mer brukt i behandlingen av pasienter med multippel myelom, metastaserende bryst- og prostatakreft, Paget's sykdom, osteopeni og osteoporose. Det finnes ikke alternative ...
  • Bruk av importerte tanntekniske tjenester i Norge 

   Kaldestad, Agnete Norheim; Toklum, Tina Foseide (Master thesis, 2009-04-27)
   Little is known about the import of dental laboratory services in Norway. This has been a subject in the media because there have been raised questions concerning quality and selection of materials. In this study we wished ...
  • En sammenligning mellom en nylonprotese og en temporær akrylprotese 

   Skjold-Andreassen, Nina; Holtan, Lene Nygård (Master thesis, 2008-11-13)
   Protesematerialer i nylon markedsføres i Norge som et alternativ til tradisjonelle proteser. Da det finnes få kliniske studier om disse nye materialene, er materialegenskaper og indikasjonsområder ukjent for mange. Målet ...
  • Laserbehandling av infeksjoner ved dentale implantater 

   Alstad, Miriam Elisabeth; Angelsen, Stine Victoria (Master thesis, 2009-04-27)
   En gjennomgang av litteraturen indikerer at peri- implantatrelaterte sykdommer oppstår svært ofte etter implantatforankret protetikk. Det er derfor viktig at det utarbeides forslag til behandlingsprotokoller og utprøves ...
  • Laserbehandling av infiserte tannkjøttslommer 

   Espervik, Annika; Eriksen, Elisabeth Schilbred (Master thesis, 2009-04-27)
   De fleste pasienter med kronisk marginal periodontitt responderer godt på tradisjonell periodontal behandling, men ca. 10 % ser ut til å ha en bakterieflora som er særlig behandlingsresistent. For disse pasientene er ...
  • Tannutviklingsforstyrrelser i det permanente tannsett som følge av kjemoterapi og strålebehandling 

   Klyve, Børge Samson; Williams, Ingeborg (Master thesis, 2009-04-27)
   Flere potensielt dødelige sykdommer og syndromer kan behandles med kjemoterapi og strålebehandling. Etter hvert som behandlingsopplegget for disse pasientene blir bedre øker også langtidsoverlevelsen og dermed også grunnlaget ...
  • Tilheling etter periapikal kirurgi 

   Haugsdal, Åslaug; Haugen, Ingvill Ese (Master thesis, 2009-04-27)
   Målet var å vurdere sluttresultatet klinisk og røntgenologisk eitt år etter utført apicoectomi på Klinikk for Oral Kirurgi og Oral Medisin ved DOF, Universitetet i Bergen. Faktorar som kunne ha innverknad på tilhelinga ...