• A 3D spatial approach to post-excavation study, as exemplified at the Agia triada Cave, Karystos 

   Katsianis, Markos; Mavridis, Fanis; Tankosic, Zarko; Tsipidis, Spyros (Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens, Chapter, 2017)
   Η εργασία συνοψίζει τα αποτελέσματα της προσπάθειας αναβάθμισης ενός συμβατικού ανασκαφικού αρχείου με τη χρήση τεχνολογιών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ), με στόχο τη δια- χείριση των δεδομένων, την υποστήριξη ...
  • A block from the starting line of the Tegean stadion 

   Pakkanen, Jari (Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens. series 4o, volume 4, Chapter, 2014)
  • A Byzantine philosopher's devoutness toward God: George Pachymeres' poetic epilogue to his commentary on Aristotle's "Physics" 

   Golitsis, Pantelis (Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens. series 4o, volume 1, Chapter, 2012)
  • A case for creationism: Christian cosmology in the 5th and 6th centuries 

   Bydén, Börje (Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens. series 4o, volume 1, Chapter, 2012)
  • A conduit between two worlds: Geography and connectivity in the Euboean Gulf 

   Knodell, Alex R. (Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens, Chapter, 2017)
   Σε αυτό το άρθρο εξετάζεται ο ευβοϊκός κόλπος ως ένας σημαντικός αγωγός δια μέσω του οποίου σταδιακά δημιουργήθηκαν ποικίλες ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις. Κατά καιρούς η θαλάσσια λωρίδα του ευβοϊκού κόλπου λειτουργούσε ως ...
  • A GIS exploratory analysis of farmsteads: a case-study of the Karystian farmsteads on the Paximadi Peninsula 

   McHugh, Maeve (Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens, Chapter, 2017)
   Αυτό το άρθρο προέκυψε από την έρευνά μου σχετικά με τον ρόλο και τη λειτουργία των αγροικιών στη γεωργία κατά την Κλασική-Ελληνιστική περίοδο (450-250 π.Χ). Η προβληματική ταυτοποίηση των αγροτικών θέσεων που διστακτικά ...
  • A half-carved marble vessel (tsoukali) from the ancient quarries of Myloi, Karystos in Southern Euboea: a contribution to the study of the use of Karystian marble for vase carving in antiquity 

   Poupaki, Eirene; Chidiroglou, Maria (Chapter, 2017)
   Τα αρχαία λατομεία που παρήγαγαν καρύστια λίθο (marmor Carystium) στα Στύρα και την Κάρυστο Ευβοίας έχουν ερευνηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό. Μελέτες γι’ αυτές τις θέσεις δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά τον 19ο αιώνα οι οποίες ...
  • A short overview of the history of the Church on Euboea (Negroponte) 

   Michalaga, Despoina Stef. (Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens, Chapter, 2017)
   Άγνωστη παραμένει η ακριβής χρονολογία του εκχριστιανισμού της Εύβοιας, ενώ ήδη από τον 4ο αι. μαρτυρείται επίσκοπος Βοίας υποκείμενος στη Μητρόπολη Κορίνθου. Οι διαφορετικές ονομασίες των επισκόπων, αρχιεπισκόπων ή ...
  • Active mode of excretion across digestive tissues predates the origin of excretory organs 

   Andrikou, Carmen; Thiel, Daniel; Ruiz-Santiesteban, Juan A.; Hejnol, Andreas (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Most bilaterian animals excrete toxic metabolites through specialized organs, such as nephridia and kidneys, which share morphological and functional correspondences. In contrast, excretion in non-nephrozoans is largely ...
  • Adoring the past: anthropomorphic art and body language in the Iron Age Mediterranean 

   Mühlenbock, Christian (Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens. volume 5, Chapter, 2016)
   The current article examines the role anthropomorphic representations in the Iron Age Mediterranean. Using two case studies, one from Cyprus and one from Sicily, it is noted that similar body gestures – the uplifted arms ...
  • AJAM-A–tetraspanin–αvβ5 integrin complex regulates contact inhibition of locomotion 

   Kummer, Daniel; Steinbacher, Tim; Thölmann, Sonja; Schwietzer, Mariel Flavia; Hartmann, Christian; Horenkamp, Simone; Demuth, Sabrina; Peddibhotla, Swetha S.D.; Brinkmann, Frauke; Kemper, Björn; Schnekenburger, Jürgen; Brandt, Matthias; Betz, Timo; Liashkovich, Ivan; Kouzel, Ivan; Shahin, Victor; Corvaia, Nathalie; Rottner, Klemens; Tarbashevich, Katsiaryna; Raz, Erez; Greune, Lilo; Alexander Schmidt, Schmidt; Gerke, Volker; Ebnet, Klaus (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Contact inhibition of locomotion (CIL) is a process that regulates cell motility upon collision with other cells. Improper regulation of CIL has been implicated in cancer cell dissemination. Here, we identify the cell ...
  • An Island between two worlds: the archaeology of Euboea from Prehistoric to Byzantine times 

   Tankosic, Zarko; Mavridis, Fanis; Kosma, Maria (Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens, Book, 2017)
  • Analysis of merged SMMR-SSMI time series of Arctic and Antarctic sea ice parameters 1978-1995 

   Bjørgo, Einar; Johannessen, Ola M.; Miles, Martin W. (Journal article; Peer reviewed, 1997-02-15)
   The most consistent means of investigating the global sea ice cover is by satellite passive microwave sensors, as these are independent of illumination and cloud cover. The Nimbus 7 Scanning Multichannel Microwave Radiometer ...
  • Ancient Arcadia 

   Cultraro, Massimo; Salavoura, Eleni; Cardete Del Olmo, Maria Cruz; Gundersen, Berit; Hupfloher, Annette; Jost, Madeleine; Zolotnikova, Olga; Cracolici, Vincenzo; Karageorga - Stathakopoulou, Theodora; Moggi, Mauro; Nordquist, Gullög C.; Pakkanen, Jari; Petronotis, Argyres; Tarditi, Chiara; Ødegård, Knut; Corso, Antonio; Lauter, Hans; Osanna, Massimo; Roy, James; Alevridis, Sofoklis; Melfi, Milena; Alexopoulou, Georgia; Forsén, Jeannette; Forsén, Björn; Karlsson, Lars; Goester, Yvonne; Karapanagiotou, Anna - Vasiliki; Peritaki, Maria; Petropoulos, Michalis; Pikoulas, Yanis; Romano, David Gilman; Williams, Hector; Hammond, Leslie; Kourinou Pikoula, Eleni; Mitsopoulos - Leon, Veronika; Terzis, Georgios I.; Voyatzis, Mary E.; Winter, Frederick E.; Østby, Erik; Di Napoli, Valentina; Pretzler, Maria; Eleutheriou, Euangelia P.; Pallis, Georgios N. (Papers of the Norwegian Institute at Athens, Book, 2005)
  • Ancient coin hoards: insights into the history of Euboea 

   Gkikaki, Mairi (Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens, Chapter, 2017)
   Είναι γνωστή η σημασία των νομισματικών θησαυρών στην ερμηνεία αρχαιολογικών δεδομένων. Στοιχεία όπως η αξία, το σημείο και η χρονολογία απόκρυψης ακόμα και η κατάσταση διατήρησης συμβάλλουν σημαντικά στην καλύτερη κατανόηση ...
  • An ancient FMRFamide-related peptide-receptor pair induces defense behavior in a brachiopod larva 

   Thiel, Daniel; Bauknecht, Philipp; Jékely, Gáspár; Hejnol, Andreas (Journal article, 2017)
   Animals show different behaviors that can consist of various spatially or temporally separated sub-reactions. Even less complex organisms, like ciliated larvae that display important behaviors (e.g. metamorphosis, defense, ...
  • Ancora: a web resource for exploring highly conserved noncoding elements and their association with developmental regulatory genes 

   Engström, Pär G.; Fredman, David; Lenhard, Boris (Journal article; Peer reviewed, 2008-02-12)
   Metazoan genomes contain arrays of highly conserved noncoding elements (HCNEs) that span developmental regulatory genes and define regulatory domains. We describe Ancora http:// ancora.genereg.net, a web resource that ...
  • Antikke samfunn i krig og fred 

   Schreiner, Johan Henrik; Meyer, Jørgen Christian; Gabrielsen, Vincent; Østby, Erik; Brandt, Rasmus J.; Andersen, Øivind; Eide, Tormod; Montgomery, Hugo; Isager, Signe; Christiansen, Erik; Ødegård, Knut; Carlsen, Jesper; Bekker-Nielsen, Tønnes; Oppedal, Stig; Kraggerud, Egil; Skoie, Mathilde; Iddeng, Jon W.; Pethon, Pio A.; Prusac, Marina; Sande, Siri; Haaland, Gunn (Skrifter utgitt av det Norske Institutt i Athen, Book, 2003)
   Denne boken er er festskrift ril professor Johan Henrik Schreiner i forbindelse med hans 70-årsdag. Den består av en samling artikler 0111 krig, konflikt og fredsslurninger i antikken. Krigen er alle tings mor, kunne det ...
  • "Aphrodite Erykina", 25 Years After: The Interpretation of the Sanctuary Revised 

   Pikoulas, Yanis (Papers of the Norwegian Institute at Athens, Chapter, 2005)
   My paper deals with the well-known sanctuary of "Aphrodite Erykina" according to Chr. Kardara's interpretation, who excavated it in 1968-69 and 1980-81 and published it with admirable promptness: Αφροδίτη Ερυκίνη. Ιερόν ...
  • Appendix 1: Concordance with tex numbers 

   Østby, Erik (Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens. series 4o, volume 4, Chapter, 2014)