Show simple item record

dc.contributor.authorKlepaker, Eskil Søreideeng
dc.date.accessioned2015-08-07T07:16:51Z
dc.date.available2015-08-07T07:16:51Z
dc.date.issued2015-06-01
dc.date.submitted2015-06-01eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/10239
dc.description.abstractThe aim of this thesis was to study the differences and similarities between users' evaluation of websites and applications. Three surveys were conducted to determine the users' consideration when it comes to how appealing they think they are, how they identify with them, their desire for further development to them, and their evaluation of overall usability. In the first part of the study, participants were asked to evaluate websites and applications after only having seen them visually for three seconds. In the second part they were asked to evaluate websites and applications after using them in specific tasks, in order to measure usability. In the last part, the findings of the two surveys was compared to see if the users' evaluations of the websites and applications was different after the first part and the second part of the study. The results show that usability plays an important role for users' evaluation of both websites and applications. A first impression can be affected if the usability is very good or very bad. The results also show that the participant's evaluation of how attractive websites and applications are, is connected with how they identify with them. This means that poor usability can cause the participants to identify less with the websites and applications, and good usability means that they think the websites and applications are more attractive and they identify themselves more with them. The results also shows that different age groups evaluate website and applications differently. Both after the surveys for first impressions and usability, there were clear distinctions between different age groups. There have been few studies around age groups evaluation of usability and aesthetics, and the results of this study show that development for age groups can be crucial to reach the right audiences.en_US
dc.description.abstractMålet med denne oppgaven var å studere forskjeller og likheter mellom brukernes vurdering av nettsider og applikasjoner. Tre undersøkelser ble gjennomført for å finne ut av brukernes vurdering når det kommer til hvor tiltalende de syns de er, hvordan de identifiserer seg med dem, deres ønske om videre utvikling til dem, og deres vurdering av generell brukervennlighet. I den første del av studien ble deltakerne bedt om å vurdere nettsidene og applikasjonene etter kun å ha sett dem visuelt i tre sekunder, altså etter et førsteinntrykk. I andre del ble de bedt om å rangere nettsidene og applikasjonene etter å ha brukt dem i konkrete oppgaver, for å måle brukervennligheten. I den siste delen ble resultatene fra de to undersøkelsene sett opp mot hverandre for å se om brukernes rangering av nettsidene og applikasjonene var forskjellige etter undersøkelsen for førsteinntrykk og undersøkelsen for brukervennlighet. Resultatene viser at brukervennlighet spiller en viktig rolle for brukernes vurdering av både nettsidene og applikasjonene. Et førsteinntrykk kan altså senere bli påvirket hvis brukervennligheten er veldig god, eller veldig dårlig. Resultatene viser også at deltakernes vurdering av hvor attraktive nettsidene og applikasjonene er, henger tydelig sammen med hvordan de identifiserer seg med dem. Dette betyr at dårlig brukervennlighet kan føre til at deltakerne identifiserer seg mindre med nettsidene og applikasjonene, og god brukervennlighet fører til at de syns de er mer attraktive og identifiserer seg mer med dem. Resultatene viser også at ulike aldersgrupper vurderer nettsider og applikasjoner forskjellig. Både etter undersøkelsene innen førsteinntrykk og brukervennlighet var det klare skiller mellom forskjellige aldersgrupper. Det er gjort få studier rundt aldersgruppers rangering av brukervennlighet og estetikk, og resultatene fra denne studien viser at utvikling for aldersgrupper kan være avgjørende for å nå de rette målgruppene.en_US
dc.format.extent7315101 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.rightsCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.subjectestetikkeng
dc.subjectapplikasjonereng
dc.subjectappeng
dc.subjectbrukervurderingeng
dc.subjectkjønnsforskjellereng
dc.subjectaldersforskjellereng
dc.titleFørsteinntrykk og brukervennlighet av nettsider og applikasjonereng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersion
dc.description.localcodeINFO390
dc.description.localcodeMASV-INFO
dc.subject.nus735115eng
fs.subjectcodeINFO390


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record