• Den stille revolusjonen møter ungdommelig reaksjon 

      Jordal, Chase Alexander (Master thesis, 2020-08-28)
      En undersøkelse av politiske og verdimessige holdninger til landets yngste stemmeberettigete generasjoner sett i lys av Ronald Ingleharts teorier om “The silent revolution”