• FN Sikkerhetsråds resolusjon 1325, er visjonen en realitet? 

      Lauritzen, Beate (Master thesis, 2015-05-31)
      FN innehar en viktig rolle i forhold til å sikre fred og sikkerhet i konfliktområder, men organisasjonen er ikke bedre enn de 193 medlemslandene som representerer det. Verdens fredsbevarende styrker gjennom FN har ikke ...