• OECD-statenes forsvarsutgifter: En kald krig mot finanskrisen? 

      Møller, Maria Sandtorv (Master thesis, 2016-06-01)
      Denne oppgaven studerer determinantene for OECD-statenes forsvarsutgifter. Oppgaven ser spesielt på om finanskrisen fra 2008 har bidratt til en endring i effektene til determinantene. Det er tre variabler som er av spesiell ...