• Bompengeopprøret i Rogaland. Hets, truslar og bompengar 

      Bernes, Agnes Hoshovde (Master thesis, 2020-08-28)
      Målet med denne oppgåva var å få økt kunnskap om bompengeopprøret som tok stad frå hausten 2018 til våren 2019 i Rogaland. Problemstillinga forsøkjer og gje eit svar på kva som gjorde at debattklimaet i bompengesaken vart ...