• Naturressurser, institusjoner og korrupsjon- en kvantitativ analyse. 

      Rønning, Margrethe (Master thesis, 2008-12-04)
      Dette studiet studerer forholdet mellom naturressurser, institusjoner og korrupsjon. Ulike teorier blir presentert som forklaringer på hvorfor korrupsjonsnivået varierer, der både politiske, økonomiske og kulturelle ...