• Kvantitativ analyse av biooljer fra Ltl-prosessen ved bruk av GC-FID 

      Vogt, Mari Hove (Master thesis, 2015-02-12)
      Etter hvert som energiressurser minker og klima endres, blir det nødvendig med en ny fornybar energikilde som ikke tilfører nytt CO2 til atmosfæren, er kompatibel med nåtidens bilmotorer, samt ikke konkurrerer med ...