• Lokalisering av (R)-artikain i et lipidbilag 

      Lande, Anna Vår (Master thesis, 2020-12-15)
      Hensikten med denne oppgaven var å undersøke interaksjonen mellom (R)-artikain og lipidbilag av POPC ved bruk av fast-fase NMR-spektroskopi. Artikain hydroklorid brukes som et lokalbedøvelsesmiddel innen tannbehandling, ...