• Analyse og derivatisering av fenolar i biooljer 

      Bolstad, Else Helle (Master thesis, 2011-06-01)
      Dagens samfunn er i stor grad avhengige av fossile brensel for å kunne fungere, og med fleire folkerike land i rask økonomisk vekst, er det venta at forbruket av fossile brensel vil auke ytterlegare i åra framover. Dette ...