• Korleis kan oppsett for forsøk påverke rapportar i kjemifaget? 

      Hogrenning, Henriette Langø (Master thesis, 2022-06-01)
      Praktisk arbeid med forsøk og demonstrasjonar er ein sentral del av kjemifaget. I etterkant av praktisk arbeid brukar elevane ofte å skrive ein forsøksrapport. Læraren har medverknad over desse faktorane: kva forsøk som ...