• Udvikling af elevers matematiske forståelse gennem helklassediskussion 

      Dahl, Bettina (Journal article; Peer reviewed, 2021)
      I denne artikel vil jeg på baggrund af udvalgt litteratur og empiri diskutere og give eksempler på, hvordan en matematiklærer kan gennemføre en dialog på klassen. Klasserumsdialoger kritiseres ofte, og somme tider med god ...