• Statistiske modelleringer i det europeiske gassmarkedet 

      Frontéri, Anette Ullestad (Master thesis, 2015-06-01)
      I denne oppgaven studerer vi naturgassmarkedet i Europa. Først ser vi på hvilke forhold som påvirker gassprisen. Deretter studerer vi statistisk teori om tidsrekker, volatilitet og copula. Til slutt blir det gjort statistiske ...