• Algebra i første klasse 

   Lid, Elin Røkeberg (Master thesis, 2015-10-12)
   Oppgaven handler om algebra i første klasse. Hva er tidlig algebra og hvordan kan vi undervise på en slik måte at vi utvikler elevenes algebraiske tenkning? Tidlig algebra er ikke at vi underviser skolealgebra tidligere, ...
  • Alternative læringsmåter for derivasjon i R1 - en komparativ analyse 

   Aksdal, Tom (Master thesis, 2016-06-01)
   I denne masteroppgaven har jeg studert elever som har arbeidet med derivasjon i matematikk R1. Formålet har vært å sammenligne to alternative læringsmåter med tradisjonell oppgaveregning, med tanke på læringsutbytte på ...
  • Misoppfatningar i algebra hjå elevar på første trinn i vidaregåande skule 

   Audestad, Torbjørn (Master thesis, 2016-06-02)
   Denne oppgåva handlar om misoppfatningar i algebra hjå 1.års-elevar i vidaregåande skule. Målet med oppgåva har vore å gje meg som matematikklærar større innsikt i misoppfatningar og vanskar elevar møter i algebra. Eg har ...
  • Mønstre og kvalitet. Analyse av samtaler i matematikkundervisning 

   Mjaavatn, Geir (Master thesis, 2015-06-03)
   Oppgaven diskuterer hvordan man kan analysere samtaler mellom lærer og elever i matematikkundervisning. Deretter diskuterer oppgaven hva som kjennetegner en kvalitativ god samtale.