• Elevar si grafiske forståing av derivasjon - Ei kvalitativ tilnærming 

      Jørgensen, Jon Arild (Master thesis, 2006-05)
      Denne oppgåva handlar om elevar si grafiske forståing av derivasjon. Målet med oppgåva har vore å få ei oversikt over elevar sitt begrepsbilete i samband med ei grafisk framstilling av den deriverte, samt sjå på samanhengen ...