Show simple item record

dc.contributor.authorNorstrand, Marte Nordvik
dc.date.accessioned2015-12-18T11:33:10Z
dc.date.available2015-12-18T11:33:10Z
dc.date.issued2015-11-19
dc.date.submitted2015-11-19eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/10779
dc.description.abstractVoldelige konflikter, krig og katastrofer kan være årsaker til at mennesker må søke om beskyttelse i et annet land enn opprinnelseslandet. 2629 barn søkte i 2014 om asyl i Norge sammen med familiene sine. Prosessen hvor asylsøknaden behandles kan ta lang tid, og imens de venter bor de fleste asylsøkere på asylmottak. Som asylsøkere har asylbarna rettigheter etter flyktningkonvensjonen og utlendingsloven, og som barn har de rettigheter etter blant annet barnekonvensjonen, barnevernloven og barnelova. Barns rettigheter deles gjerne i tre ulike typer rettigheter: deltakelse, ytelse og beskyttelse. I denne «good quality» litteraturstudien har jeg gjort søk etter forskningslitteratur som omhandler asylbarns hverdag for å svare på forskningsspørsmålet «hvilken kunnskap foreligger om ivaretakelse av asylbarns rettigheter i asylperioden i Norge?» Datamaterialet består av 7 originale artikler og 5 forskningsrapporter som fokuserer på hverdagen til medfølgende asylbarn i asylperioden i Norge. Ved å gjennomgå og tematisk analysere litteraturen fant jeg at ivaretakelsen av asylbarnas rettigheter er preget av begrensninger. Gjennom å undersøke hva disse begrensningene omhandlet i litteraturen, fant jeg at innskrenket hverdag, uklare retningslinjer og vilkårlige tjenester var tre hovedtemaer. Innskrenket hverdag handler om at asylbarns hverdag er begrenset på særlig fire områder; boforhold, økonomiske forhold, sosiale nettverk og familieforhold. Uklare retningslinjer viser til utfordringer ansatte i offentlige tjenester opplever som får konsekvenser for ivaretakelsen av asylbarnas rettigheter, som dilemmaer, tvetydigheter og vegring i arbeidet med asylbarna. Det siste temaet vilkårlige tjenester er en følge av undertemaene lokal organisering av tjenester, ansattes kompetanse og frivilliges engasjement. Deretter drøfter jeg hva resultatet av analysen betyr for ivaretakelsen av asylbarnas rettigheter og hvilket barnesyn som ligger til grunn. Jeg drøfter barns rett til ikke- diskriminering, hensynet til barnets beste og barns rett til deltakelse i asylprosessen opp mot temaene fra analysen. Jeg anbefaler mer forskning på feltet, særlig med fokus på barnas egne perspektiver og ressurser.en_US
dc.format.extent1524182 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectasylbarneng
dc.subjectrettighetereng
dc.subjectasylmottakeng
dc.titleHvordan ivaretas medfølgende asylbarns rettigheter i Norge i dag? En litteraturstudieeng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.localcodeMABARN351
dc.description.localcodeMAPS-BARN
dc.subject.nus762106eng
fs.subjectcodeMABARN351


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record