• Norske kommunar og EU. Forventingar til medlemsskap i europakontor 

      Bolstad, Lasse (Master thesis, 2008-06-02)
      Har norske kommunar intensjonar om å påverke politikkutforminga i EU, eller har dei heilt andre forventingar til bruk av europakontora som verktøy? Dette spørsmålet er rimeleg å stille seg når ein ser korleis kommunane ...