• "Men størst av alt er kjærligheten ..." 

      Aase, Susanne (Master thesis, 2017-06-23)
      Denne oppgaven tar for seg hvordan ekteskapsdiskursen innenfor Den norske kirke har endret seg de siste årtiene som en konsekvens av at likekjønnede fikk mulighet til å gifte seg i Norge. Den norske kirkes ekteskapsforståelse ...