• Adjektivlæring hos vaksne innlærarar av norsk – ein empirisk studie 

   Olsen, Anna-Marie Kjøde (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Denne artikkelen utforskar empirisk nokre sider ved læring og bruk av adjektiv hos vaksne innlærarar av norsk som andrespråk. Han er basert på ein kvantitativ tverrsnittstudie av adjektivbruken i 300 tekstar frå Norsk ...
  • Japanske låneord i norsk 

   Solvang, Harry (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Denne artikkelen tar for seg forekomsten av japanske låneord i norsk. For å belyse problemstillingen er tre analoge ordbøker over låneord og fremmedord i norsk, fra ett og samme forlag, benyttet ved tre ulike tidspunkt ...
  • Merknadar til bokmeldinga av Mønster (NSH I) 

   Sandøy, Helge; Conzett, Philipp; Kristoffersen, Gjert; Nesse, Agnete (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Denne artikkelen er svar på omtalen Sverre Stausland Johnsen hadde av boka Mønster (NSH I) i NLT 1-2019. Redaktørane og forfattarane noterer seg nokre feil som Johnsen påviser, men omtalen inneheld mange galne påstandar, ...
  • Syntaktisk kompleksitet på tvers av rammeverksnivå 

   Gujord, Ann-Kristin Helland (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Artikkelen presenterer ein studie av samanhengen mellom syntaktisk kompleksitet og ferdigheitsnivå basert på 120 tekstar fordelte på fire ferdigheitsnivå (A2–C1) etter Det felles europeiske rammeverket for læring, undervisning ...