Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKindervaag, Eli
dc.date.accessioned2016-05-04T07:03:54Z
dc.date.available2016-05-04T07:03:54Z
dc.date.issued2016-01-05
dc.date.submitted2016-01-05eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/11972
dc.description.abstractKobasa's (1979) concept of psychological hardiness has previously been identified as an important resilience factor for development of mental health issues in response to environmental stressors in military contexts. Still, present hardiness research has yet to provide a precise understanding of how hardiness exerts its effect on mental health outcome. The present study represents an attempt to clarify the proposed association between psychological hardiness and mental health outcome by proposing self-efficacy and worry as mediator variables. A prospective cohort study followed 166 crewmembers deployed on naval vessels as part of NATO's counter piracy mission Operation Ocean Shield in the Gulf of Aden and off the Horn of Africa, and obtained individual reports prior, during, and after the mission. The theoretical framework provided basis for a non-reciprocal path model that included hardiness as the independent variable, self-efficacy and worry as mediator variables, and mental distress (GHQ-12 and HSCL-25) as the dependent variable. It was hypothesised that hardiness would decrease reports of mental distress through hardiness' influence on self-efficacy, and increase reports of mental distress due to hardiness' effect on worry. Ultimately, the present study was unable to find an association between hardiness and mental distress, as well as to provide support for the proposed mediation model. The contradictory nature of the present findings gives reason to provide a thorough account of the key strengths and limitations of the present research design and sample, as well as attending to central criticisms from the past and directions for future hardiness research.en_US
dc.description.abstractPsykologisk robusthet (Psychological hardiness; Kobasa, 1979) har tidligere blitt identifisert som en viktig resiliensfaktor som beskytter individer fra å utvikle symptomer på mentale plager i møte med stressende situasjoner i militære omstendigheter. Samtidig har den nåværende forskningen på området vært ute av stand til å presist kunne forklare hvorfor og hvordan robusthet påvirker mental helse. Denne studien representerer et forsøk på å klargjøre forholdet mellom robusthet og mental helse ved å introdusere ferdigheter (self-efficacy) og bekymringer som medierende faktorer. En prospektiv studie fulgte 166 deltakere utplassert på NATO sitt fredsbevarende oppdrag for å hindre piratvirksomhet i Adenbukta og på Afrikas horn, Operation Ocean Shield, hvor individuelle tilbakemeldinger ble samlet inn før, under, og etter utplassering. Det teoretiske rammeverket la grunnlag for en enveismodell som inkluderte robusthet som uavhengig variabel, ferdigheter og bekymringer som medierende variabler, og symptomer på mental helseplager (GHQ-12 og HSCL- 25) som avhengig variabel. Det ble foreslått at et negativt forhold mellom robusthet og rapportering av mentale helseplager ville oppstå som følge av robusthet sin påvirkning på ferdigheter, og et tilsvarende negativt forhold mellom robusthet og rapportering av mentale helseplager som følge av robusthet sin innflytelse på bekymringer. Til syvende og sist var ikke analysene i stand til å avdekke en assosiasjon mellom robusthet og mentale helseplager, og fant heller ikke støtte for den foreslåtte medieringsmodellen. Resultatene gir grunnlag for en nøye drøfting av studiens styrker og begrensninger, men retter samtidig oppmerksomhet mot tidligere uttalt kritikk mot forskning på psykologisk robusthet, samt drøfter fremtidig forskning på området.en_US
dc.format.extent658738 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectPsychological hardinesseng
dc.subjectpeacekeeping missionseng
dc.subjectself-efficacyeng
dc.subjectworryeng
dc.subjectmental distresseng
dc.subjectprospective cohort studyeng
dc.subjectmediation analysiseng
dc.titleManaging stress in security operations: A prospective study on the indirect influence of psychological hardiness on mental distress through self-efficacy and worryeng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMaster i Psykologi
dc.description.localcodeMAPSYK330
dc.description.localcodeMAPS-PSYK
dc.subject.nus736999eng
fs.subjectcodeMAPSYK330


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel