Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBjerkeng, Silje Marie
dc.contributor.authorBringedal, Sara Sæbø
dc.date.accessioned2016-06-23T12:55:07Z
dc.date.available2016-06-23T12:55:07Z
dc.date.issued2016-05-15
dc.date.submitted2016-05-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/12179
dc.description.abstractThis quantitative diary study adds to the existing job-crafting literature by examining daily influence of empowerment leadership (autonomy and development support) on follower's job-crafting behavior ( increasing challenging job-demands" and increasing personal resources"). We also examined whether the employees level of neuroticism can function as a moderator in this relationship. The data collection are based on a sample of cadets from Sjøkrigsskolen (N=87). Over a period of 30 days, the cadets filled out a daily questionnaire that measured fluctuating variables, such as empowerment leadership and job-crafting. They also filled out a questionnaire before the expedition, which measured more stable variables, as neuroticism. The results from the multilevel analysis shows that the cadets engage in more job-crafting behavior on days were their leader shows empowerment leadership. Furthermore, the main effect of neuroticism shows that those high on this trait will engage in less job-crafting behavior in terms of increasing challenging job-demands". We did not find a corresponding relationship between neuroticism and increasing personal resources". Further, the results shows that there were no interaction effect between autonomy support and neuroticism for the cadet's daily job-crafting behavior. However, such an interaction effect were present between development support and neuroticism for the cadets' daily job-crafting. This study provide important information about employees' inclination to craft their job, and about their responsiveness to leadership. Based on this, the results suggest that leaders have an important role in facilitating employees' job-crafting, and that this might be more efficient if they consider individual differences.en_US
dc.description.abstractDenne kvantitative dagbokstudien bidrar til den eksisterende litteraturen om job-crafting, ved å undersøke den daglige sammenhengen mellom empowermentbasert ledelse (autonomi- og utviklingsstøtte) og medarbeideres job-crafting («øke utfordrende jobbkrav» og «øke personlige ressurser»). I tillegg undersøkte vi om medarbeideres nivå av nevrotisisme kan fungere som en moderator i denne sammenhengen. Datainnsamlingen er basert på et utvalg av kadetter fra Sjøkrigsskolen (N=87). Over en periode på 30 dager fylte kadettene ut et daglig spørreskjema som målte fluktuerende variabler, slik som for eksempel empowermentbasert ledelse og job-crafting. I tillegg fylte de ut et spørreskjema før toktet, som målte mer stabile variabler, som for eksempel nevrotisisme. Resultatene fra flernivåanalysene viser at kadettene inngår i mer job-crafting på dager hvor lederen deres utøver empowermentbasert ledelse. Videre viser hovedeffekten av nevrotisisme at de som skårer høyt på dette trekket, i mindre grad vil utøve job-crafting i form av å «øke utfordrende jobbkrav». Tilsvarende forhold ble ikke funnet mellom nevrotisisme og «øke personlige ressurser». Resultatene viser videre at det ikke er en interaksjonseffekt mellom autonomistøtte og nevrotisisme for kadettenes daglige job-crafting. En slik interaksjon ble derimot funnet for utviklingsstøtte og nevrotisisme. Studien gir viktig informasjon om at medarbeidere er forskjellige i sin tilbøyelighet til å crafte og i sin mottakelighet av ledelse. Med utgangspunkt i dette vitner resultatene om at ledere har en viktig rolle i å tilrettelegge for medarbeideres crafting, og at dette muligens er mest effektivt dersom de tar høyde for individuelle forskjeller.en_US
dc.format.extent1004979 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectAutonomistøtteeng
dc.subjectutviklingsstøtteeng
dc.subject«øke utfordrende jobbkrav»eng
dc.subject«øke personlige ressurser»eng
dc.subjectnevrotisismeeng
dc.subjectdagligeng
dc.subjectdagbokstudieeng
dc.titleDaglig sammenheng mellom empowermentbasert ledelse og job-crafting: Den mulige modererende rollen av nevrotisismeeng
dc.title.alternativeEn kvantitativ dagbokstudie blant norske krigsskolekadettereng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMaster i Psykologi
dc.description.localcodeMAPSYK360
dc.description.localcodeMAPS-PSYK
dc.subject.nus736999eng
fs.subjectcodeMAPSYK360


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel