Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorUlvik, Marit
dc.contributor.authorSmith, Kari
dc.date.accessioned2016-06-23T13:12:07Z
dc.date.available2016-06-23T13:12:07Z
dc.date.issued2016
dc.PublishedUNIPED 2016, 39(1):61-77eng
dc.identifier.issn1893-8981
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/12180
dc.description.abstractArtikkelen retter søkelyset mot lærerutdannere, en gruppe som hittil har blitt viet liten oppmerksomhet i forskningslitteraturen. I europeisk sammenheng er det ingen enhetlig forståelse for yrkesgruppen og for hvilke kvalifikasjoner lærerutdannere trenger. Den eksplorative studien som presenteres her, undersøker hvordan lærerutdannerne selv forstår sin profesjonelle rolle, og hvordan dette samsvarer med studenters forståelse av hva de skal kunne. Rammen for undersøkelsen er hovedsakelig lærerutdanningen for trinn 8–13. Målet med studien er å få en dypere innsikt i lærerutdanneres arbeid. Studien viser at lærerutdannerne har en variert selvforståelse i spenningsfeltet mellom praksis og teori, og at evnen til å koble praksis og teori regnes som en spesifikk kompetanse. Studentene verdsetter lærerutdannere med praksiserfaringer, men har også eksempler på at skoleerfaring kan erstattes av andre kvalifikasjoner. Som implikasjon av studien foreslår artikkelforfatterne å se på lærerutdanning som et eget fagfelt og det å være lærerutdanner som en egen profesjon. Tematikken vil ha paralleller til andre profesjonsutdanninger.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherUniversitetsforlaget
dc.rightsThis is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY 4.0 License (http://creativecommons.org /licenses/by/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially, provided the original work is properly cited and states its license.eng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org /licenses/by/4.0/
dc.subjectlærerutdannereng
dc.subjectlærerutdanningeng
dc.subjectprofesjonell selvforståelseeng
dc.titleÅ undervise om å undervise - Lærerutdanneres kompetanse sett fra deres eget og fra lærerstudenters perspektiveng
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.date.updated2016-04-11T07:47:15Z
dc.description.versionpublishedVersion
dc.rights.holderCopyright The Author(s).eng
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2016-01-06
dc.identifier.cristin1349428
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY 4.0 License (http://creativecommons.org /licenses/by/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially, provided the original work is properly cited and states its license.
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY 4.0 License (http://creativecommons.org /licenses/by/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially, provided the original work is properly cited and states its license.