Show simple item record

dc.contributor.authorKrumsvik, Rune Johan
dc.contributor.authorØfstegaard, Marianne
dc.contributor.authorJones, Lise Øen
dc.date.accessioned2016-06-24T12:15:37Z
dc.date.available2016-06-24T12:15:37Z
dc.date.issued2016-01-07
dc.PublishedUNIPED 2016, 39(1):78-94eng
dc.identifier.issn1893-8981
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/12189
dc.description.abstractPhD by publication is becoming increasingly more common both nationally as well as internationally. But what are the guidelines for such a thesis, and how is such a thesis assessed? This is what the present article focuses on, in light of international as well as national research on the topic. Through a literature review we find that there are relatively few scientific articles published on the topic, there is a variation both nationally and internationally in terms of whether educational institutions have policies and criteria for such theses or not. The article finds that there are many similarities both nationally and internationally, but also some differences with regards to what is expected from such a thesis, requirements when it comes to the content, and how it gets assessed. Based on this, the present article recommends that, although diversity can be good at times, predictability and transparency when it comes to guidelines, requirements and evaluation criteria for the candidates are important with regards to evaluation. On this basis and the fact that PhD is a cross-disciplinary, international degree one should as far as possible have fairly common guidelines, requirements and assessment criteria across disciplines, institutions and countries when it comes to the article-based dissertation.en_US
dc.description.abstractDen artikkelbaserte doktoravhandlingen blir stadig vanligere både nasjonalt og internasjonalt. Men hva er retningslinjene for en slik avhandling og hvordan vurderes kvaliteten på en slik avhandling? Det er dette denne artikkelen fokuserer på i lys av både internasjonal og nasjonal forskning omkring temaet. Gjennom en litteraturreview finner vi at det er publisert relativt få vitenskapelige artikler om temaet, og det er en variasjon både nasjonalt og internasjonalt når det gjelder om utdanningsinstitusjonene har retningslinjer og vurderingskriterier for slike avhandlinger eller ikke. For de utdanningsinstitusjonene som har dette finner man både nasjonalt og internasjonalt mange likhetstrekk, men også en del ulikheter, om hva man forventer av en slik avhandling, hvilke krav det blir stilt til innholdet, samt hvordan den blir vurdert. På basis av dette anbefaler artikkelen at selv om et mangfold tidvis kan være bra, er forutsigbarhet og transparens når det gjelder retningslinjer, krav og vurderingskriterier for kandidatene viktig ut fra et vurderingsperspektiv. Ut fra dette og at PhD-graden er en tverrdisiplinær, internasjonal grad bør man ha noenlunde felles retningslinjer, krav og vurderingskriterier på tvers av fagdisipliner, institusjoner og landegrenser når det gjelder den artikkelbaserte avhandlingen.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherUniversitetsforlageteng
dc.rightsThis is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY 4.0 License (http://creativecommons.org /licenses/by/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially, provided the original work is properly cited and states its license.eng
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/eng
dc.subjectph.deng
dc.subjectartikkelbasert avhandlingeng
dc.subjectretningslinjereng
dc.subjectvurderingskriteriereng
dc.subjectarticle-based dissertationeng
dc.subjectguidelineseng
dc.subjectassessment criteriaeng
dc.titleRetningslinjer og vurderingskriterier for den artikkelbaserte ph.d-avhandlingeneng
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.date.updated2016-04-11T07:46:11Z
dc.description.versionpublishedVersion
dc.rights.holderCopyright The Author(s).eng
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2016-01-07
dc.identifier.cristin1263338
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY 4.0 License (http://creativecommons.org /licenses/by/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially, provided the original work is properly cited and states its license.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY 4.0 License (http://creativecommons.org /licenses/by/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially, provided the original work is properly cited and states its license.