• Evaluering av lokal forvaltning i Fitjarøyane 

      Thoresen, Kjartan (Master thesis, 2007)
      Denne masteroppgåva tek føre seg korleis lokal forvaltning av kystsona etter plan- og bygningslova har fungert i praksis i Fitjarøyane dei siste 15 åra. NOU 1986: 13 ”Ny landsplan for nasjonalparker” fremja forslaget om å ...