Show simple item record

dc.contributor.authorSkattum, Håvard
dc.date.accessioned2016-08-31T09:57:27Z
dc.date.available2016-08-31T09:57:27Z
dc.date.issued2016-06-01
dc.date.submitted2016-06-01eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/12696
dc.description.abstractAlle stater har politi. Politiet er den institusjon som håndhever statsmaktens legitime voldsbruk på egen befolkning og politiet er en forutsetning for statens demokratiske virke. Fagforeninger er også en sentral institusjon i demokratiet. Denne oppgaven undersøker hvordan europeiske politifagforeninger har innflytelse på staters demokrati. For i motsetning til alle andre arbeidstakere kan den enkelte stat, med hjemmeler fra ILO og EMK, nekte politiansatte å organisere seg i fagforeninger. Oppgaven angriper problemstillingen med en metodetriangulering; først en kvantitativ spørreundersøkelse blant alle politifagforeninger i Europa om hvilke rettigheter de er gitt og så en komparativ kvalitativ casestudie av politifagforenings innflytelse på demokratiet i Norge og Kosovo. Fra spørreundersøkelsen ble blant annet noen av svarene til ti respondenter fra representative europeiske stater analysert, indeksert og sammenlignet med demokratiindeksen til The Economist Intellegence Unit (EIU). Analysen av den sammenligningen viste at det var en korrelasjon mellom de indekserte rettighetene som var gitt og statens demokratiske utvikling. Den videre analysen fant at denne korrelasjonen sannsynligvis er kausal. Sammenligningen av den kvantitative og kvalitative undersøkelsen resulterte også i en kvalifisert systematisering av en mulig rekkefølge av gitte rettigheter en politifagforening kan forvente. Oppgaven har konstruert "Demokratitrappa" for å visualisere dette. Et overraskende funn var at streikerett sannsynligvis ikke kan brukes som variabel for å måle politifagforeningers innflytelse på statens demokrati siden streikeretten virket å være tilfeldig fordelt i forhold til alle andre variabler, innholdet i streikeretten trolig ikke alltid like reelt og fordi denne retten heller ikke var ønsket av alle politifagforeninger. Konklusjonene i denne oppgaven kan gi politifagforeninger argumenter til å kreve flere demokratiske rettigheter for å bidra til å øke statens demokratiske utvikling.en_US
dc.format.extent2264737 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectinstitusjoneng
dc.subjectdemokratiutviklingeng
dc.subjectkorrupsjoneng
dc.subjectstateng
dc.subjectmaktmisbrukeng
dc.subjectpolitieng
dc.subjectfagforeningeng
dc.subjectpolitifagforeningereng
dc.subjectmetodetrianguleringeng
dc.subjectkvantitativ spørreundersøkelseeng
dc.titlePolitifagforeninger - Hvordan innflytelse har de på staters demokrati?eng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved.en_US
dc.description.degreeMaster i Erfaringsbasert master i demokratibygging
dc.description.localcodeSAMPOL650
dc.description.localcodeMASV-DEMOK
dc.subject.nus731112eng
fs.subjectcodeSAMPOL650


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record