Show simple item record

dc.contributor.authorJohnsen, Anine
dc.date.accessioned2016-09-02T07:19:23Z
dc.date.available2016-09-02T07:19:23Z
dc.date.issued2016-05-18
dc.date.submitted2016-05-18eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/12714
dc.description.abstractEksperter regnes som særlig troverdige kilder. Samtidig hender det rett som det er at eksperter er uenige og uttaler seg motstridende i media. Hva gjør dette med ekspertenes troverdighet og tilliten til dem? Denne masteroppgaven tar for seg følgende problemstilling: Hvordan vurderer avislesere eksperters troverdighet når ekspertene uttaler seg motstridende, og hvordan henger dette sammen med tilliten til eksperter generelt? Dette undersøkes gjennom en resepsjonsstudie med ti informanter som leser et utvalg avisartikler fra norske nettaviser, der eksperter uttaler seg motstridende om kosthold. Studien tar utgangspunkt i metodene protokollanalyse og semistrukturert intervju. Det ser ut til at ekspertenes troverdighet vurderes gjennom et komplekst samspill mellom flere ulike dimensjoner som vektlegges i leseprosessen. Dette gjør informantene i stand til å forhandle om og vurdere ekspertenes troverdighet, både enkeltvis og satt opp mot hverandre, og slik vurderes enkelte eksperter som mer troverdige enn andre. I løpet av lesningen blir likevel mange informanter usikre på hvem de skal stole på, og slutter ofte å vurdere ekspertene og deres uttalelser. De søker seg heller ut av situasjonen. Vurderingen av ekspertenes troverdighet når de uttaler seg motstridende i media kan også ses i sammenheng med en mer generell tillit til eksperter og ekspertsystemer.en_US
dc.description.abstractExperts are considered to be particularly credible sources. Simultaneously, experts frequently disagree and express opposing opinions in the media. How do this influence the experts' credibility and the general trust in experts? This master thesis addresses the following question: How do newspaper readers evaluate experts' credibility when they express opposing opinions in the media, and how is this related to a general trust in experts? This is examined through a reception study of ten informants who read a selection of articles from Norwegian online newspapers, where experts express opposing opinions on diet. The research method is based on protocol analysis and semi-structured interviews. It appears that the experts' credibility is evaluated in the reception process through a complex interaction between several dimensions. This allows informants to negotiate and evaluate the experts' credibility, both individually and compared to each other, and thus to evaluate some experts as more credible than others. However, during the reception process many informants become uncertain. This often results in informants refusing to evaluate the experts and their opinions. Instead they seek their way out of the situation. These findings can also be seen in context of a more general trust in experts and expert systems.en_US
dc.format.extent797275 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjecttroverdigheteng
dc.subjecttilliteng
dc.subjectekspertereng
dc.subjectkognitiv dissonanseng
dc.subjectelaboration likelihood modeleng
dc.subjectmediaeng
dc.titleKan de ikke bare bli enige? En resepsjonsstudie om eksperters troverdighet når de uttaler seg motstridende i media, og hvordan dette henger sammen med tilliten til eksperter generelt.eng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved.en_US
dc.description.localcodeMEVI350
dc.description.localcodeMASV-MEVI
dc.subject.nus735116eng
fs.subjectcodeMEVI350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record