Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorByrne, Inga Hesseberg
dc.date.accessioned2016-11-01T13:17:29Z
dc.date.available2016-11-01T13:17:29Z
dc.date.issued2016-10-29
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/13045
dc.description.abstractVoksenopplæring er et felt som har fått stadig større aktualitet de siste tiårene både i Norge og internasjonalt. Dette henger sammen med økt migrasjon, globalisering og store, raske endringer i arbeidslivet knyttet til framveksten av kunnskapssamfunnet. Slik har begrepet livslang læring fått betydning for mange voksne i dag. I tillegg har politiske styringsdokumenter og læreplaner satt fokus på opplæring i grunnleggende ferdigheter i alle fag i grunnskole, videregående skole og i voksenopplæring. På bakgrunn av dette, har jeg som engelsklærer i grunnskole for voksne ønsket å finne ut mer om skriveopplæring for deltakere i slike klasserom. Studien rapporterer fra et aksjonsforskningsprosjekt i eget klasserom med seks deltakere fra fire forskjellige nasjoner. Respondentene har deltatt i to runder med prosessorientert skriving med utstrakt bruk av samarbeidsoppgaver. Resultatene av studien bygger på deltakernes tilbakemeldinger gjennom tre spørreskjema og to gruppeintervjuer. I tillegg har jeg hatt dobbeltrollen som forsker og lærer, så mine observasjoner og logg er del av datagrunnlaget. Å samarbeide om skriving og vurdering av hverandres tekster visste seg uvant og utfordrende for deltakerne. Likevel gir studien indikasjoner på at det er fruktbart å anvende en prosessorientert tilnærming til skriveopplæringen i engelsk for voksne, noe som kan ha overføringsverdi også til norsk som andrespråk. Studien bekrefter funn fra andre studier når det gjelder viktigheten av å gi elevene eksplisitt opplæring og rom for å øve på de ulike læringsaktivitetene i prosessorientert skriving. Tidsaspektet viste seg viktig både når det gjaldt deltakernes forståelse av denne metodikken og for å bygge en kultur for samarbeid og respons i gruppa. Å være forsker i eget klasserom har vært en krevende, men en svært lærerik prosess. Om enn i liten skala, så mener jeg at denne studien bidrar både med ny og utvidet kunnskap på feltet skriveopplæring i språkfag. Denne kunnskapen har blitt konstruert gjennom samarbeid og dialog med deltakerne og har funnet sin støtte i relevant teori og tidligere forskning på feltet. Det unike ved studien at det ikke finnes annen forskning som rapporterer fra skriveopplæring i grunnskole for voksne. Til tross for det lokale perspektivet, er det et håp at studien vil ha overføringsverdi til skriveopplæring også i andre klasserom.en_US
dc.format.extent1980938 bytesen_US
dc.language.isoengeng
dc.publisherUniversitetet i Bergen (UiB)eng
dc.titleJoys and Challenges of Writing. How adult students in a multicultural EFL classroom respond to process oriented writing.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-11-01T13:15:16Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMaster
dc.description.localcodeVID-MAUENG
dc.description.localcodeENGMAU650
dc.subject.nus711124
fs.subjectcodeENGMAU650


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel